opstalverzekering verhuurde woning

Woonhuisverzekering Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en aan gaan via onze site isheel gemakkelijk. Hier vergelijk je opstalverzekeringenop prijs én kwaliteit. En, je krijgt korting, waardoorje tot wel 20% op je premie kunt uitsparen. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meest goedkope opstalverzekeringaangaat, maar dat je er tevens een kiest die het slimstebij jou past.

Eenvoudig en simpel je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op premie én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet spoorslags wat voor jou de goedkoopste en slimste opstalverzekering is. Sluit dezeogenblikkelijk af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Als je een huis koopt ben je daar uiteraardtrots op. Je wilt dan tevens dat als er iets mee gebeurt, dat jeje huis weer kunt (laten) maken. Daarvoor sluit je een opstalverzekering af. Een opstalverzekering is niet verplicht.Tochook wordt je meestal door de bank welverplicht om een opstalverzekering te regelen als je een hypotheek afsluit. Dat istevens niet zo gek. Ze lenen jou veel geld, en willenzeker wel dat het onderpand,je huis dus, goed is verzekerd.

Opstalverzekering vinden: zo werkt het

Bij ons vind je heeleenvoudig de slimste opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt een paar vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is easy want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardecalculator niet gebruiken. Hiernazie je acuut de 3 betere dealsvoor jouw opstalverzekering dieje tevens onverwijld online kunt aan gaan. Degoedkoopste opstalverzekering staat hier tevens altijd bij. Je kunt natuurlijktevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook linearecta de kosten berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén keer alles geregeld op een website,simpel toch?

Afzeggen als je verhuist

Ga je verhuizen? Dan kun je jouw opstalverzekering opzeggen. Het huis dat jehebt gedekt is dan namelijk niet meer van jou. Heb je eenander huis gekocht waar je nog gaat verbouwenen woon je nog tijdelijk in je oude huis? Dan kun je dit doorgeven aande verzekeringsmaatschappij. Normaalgesproken kun je de oude woning nog een poosjezonder extra kostenmeeverzekerd houden op één verzekering zodat je geente veel verzekering nodig hebt. Overleg dit even met deverzekeraar, meestal kan dit voor ruwweg twee maanden.

Ga je verhuizen? Maak een nieuwe vergelijking

Bij een verhuizing heb je twee opties:

  1. Geef je adreswijziging door aan deverzekeraar

Als je je adres doorgeeft aan deverzekeringsmaatschappij, berekent deze een nieuwekosten voor je. Die kosten is gebaseerdop het adres, de huis en de inventaris die je hebt.Alleen een adreswijziging doorgeven is niet altijd debeste optie. De kans is opzicht groot dat een andereverzekeringsmaatschappij beter aansluit op je nieuwewoonsituatie.

  • Zeg je oude inboedel- en opstalverzekering op en sluit een nieuwe verzekering af op jenieuwe adres.

Heb je een vergelijking gemaakt en is een andere verzekeraarinderdaad voordeliger of beter? Dan kun je dezegauw vinden.

Korting

Veel opstalverzekeraars gevenkorting op je premie op welk moment jehuis is beveiligd. In onze vergelijking kun je kiezen of je eenPolitiekeurmerk Veilig Wonen of Borg-certificaat hebt. Opstalverzekeraarsschatten de kans op schade aan de opstal dan kleiner. Ben je in hetbezit van een Politiekeurmerk Veilig Wonen of het Borg-certificaat? Dan gevende meeste opstalverzekeringsmaatschappijen je 10% korting.

Opstalverzekering annuleren

Ga je onder andere verhuizen en wil jeje opstalverzekering(woonhuisverzekering) beëindigen? Dan kun je dit sneldoen door een e-mail te sturen naar je opstalverzekeraar. In deregel kun je je opstalverzekering ook onlineannuleren op de website van jeverzekeraar. Ook kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je precies weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij niet alleopstalverzekeringsmaatschappijen kun je je opstalverzekering pas permaand afzeggen na de eerstecontracttermijn van 1 jaar.Als je opstalverzekeraar de voorwaarden wijzigt in je nadeel, kun je de opstalverzekering eerder opzeggen. Je hebtdan bijvoorbeeld te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeraars flexibel en ishet vaak eenmogelijkheid je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Opstalverzekering beëindigen door verhuizen

Vergeet na een verhuziing niet te opnieuw te kijken naarje opstalverzekering.Mogelijkerwijs ga je wel veel groter wonen en heb jeeen ander soort dak en nu tevens een tuinhuisje. Deze veranderingenzorgen ervoor dat de maandprijs van je opstalverzekering verandert, omdat de herbouwwaarde van je huisverandert. Het is van belang dat je alle wijzigingen zosimpel mogelijk doorgeeft aan je opstalverzekeraar. Zo ben jij geen moment onderverzekerd.Verhuis je van een koophuis naar een appartement? Dan heb je in de regel geen opstalverzekeringmeer nodig. Over het algemeen wordt deze danafgesloten door de VvE. Het is slim om de opstalverzekering net zo lang aan tehouden, totdat je geen eigenaar meer bent van de woning. In situatievan schade aan de opstal ben jij dan nog steedsverzekerd.

Scroll naar boven