opstalverzekering afsluiten

Waterschade Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en afsluiten via onze site isheel makkelijk. Hier vergelijk je opstalverzekeringenop prijs én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je premie kunt uitsparen. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meest goedkope opstalverzekeringaangaat, maar dat je er ook een kiest die het beterebij jou past.

Met een opstalverzekering, ook welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen schade. Onder de opstal vallen bijvoorbeeld een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering vergoedtonvoorziene gebreken aan je huis, veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, bliksem of storm. Hier kunje snel je opstalverzekeringvergelijken op kostprijs én kwaliteit. We hebben allegegevens over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Onze website heeft eenuitgebreide vergelijking van opstalverzekeringen. Daarin kun je maarliefst vijfenzeventig verschillende verzekeringenmet elkaar vergelijken. Je vult een aantal vragen in en jeziet terstond welke verzekeringen hetgoedkopere bij jouw gevalpassen. De verzekering van jouwkeuze kun je ookmeteen online afsluiten. Binnentien minuten kun je goed verzekerd zijn en flinkuitsparen.

Opstalverzekering afsluiten: zo werkt het

Bij ons vind je heeleenvoudig de goedkopere opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt enkele vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is makkelijk want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardemeter niet gebruiken. Hiernazie je gauw de 3 voordeligste dealsvoor je opstalverzekering dieje ook meteen online kunt afsluiten. Demeest voordelige opstalverzekering staat hier tevens altijd bij. Je kunt vanzelfsprekendtevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook linearecta de maandprijs berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 maal alles geregeld op een website,simpel toch?

Afzeggen als je verhuist

Ga je verhuizen? Dan kun je jouw opstalverzekering beëindigen. Het huis dat jehebt verzekerd is dan namelijk niet meer van jou. Heb je eenander huis gekocht waar je nog gaat verbouwenen woon je nog tijdelijk in je oude huis? Dan kun je dit doorgeven aande verzekeraar. Vrijwel altijd kun je de oude huis nog een poosjevoor niksmeeverzekerd houden op één verzekering zodat je geente hoog verzekering nodig hebt. Overleg dit even met deverzekeringsmaatschappij, normaalgesproken kan dit voor ongeveer twee maanden.

Wat is de herbouwwaarde?

Aan de hand van de herbouwwaarde wordt vastgesteld voor welkbedrag je jouw huis moet verzekeren. De herbouwwaarde is het bedrag datnodig is om je huis opnieuw te bouwen, op dezelfde plek en manier.

Herbouwwaarde berekenen

De gemakkelijkstemanier om de herbouwwaarde te berekenen is door hetgebruiken van een herbouwwaardemeter. Hierbij wordt aan de hand van het typehuis, de klasse van de bouwdelen en de inhoud deherbouwwaarde vastgesteld. Veel woonverzekeraarsverlenen op basis van een (naar waarheid ingevulde) herbouwwaardemeter garantietegen onderverzekering.

Herbouwwaardemeter

Wil je een opstalverzekeringafsluiten? Dan is de herbouwwaarde van je huis vanbelang. De herbouwwaarde van je huis is het bedragdat nodig is om je huis op dezelfde plek, op dezelfde manier teherbouwen. Door de herbouwwaarde weet je verzekeringsmaatschappijvoor welk bedrag jouw opstal gedekt moet worden. Met de herbouwwaardemeter dieverwerkt is in onze vergelijker wordt de herbouwwaarde van je huis berekend. Dezevoorkomt dat je ondergedekt bent. En daardoor ben jezelfs verzekerd tegen onderverzekering. Heb je een huis met een grootwoonoppervlak en onder andere een rieten dak? In specialegevallen is het slim om de herbouwwaarde te latenopmeten door een taxateur.

Dezelfde verzekeringsmaatschappij als inboedelverzekering

Wil jij naast een opstalverzekeringtevens een verzekering afsluiten voor je inboedel?Verzeker deze dan bij dezelfde verzekeraar. Jevoorkomt dan ook ruzie bij het vaststellen onder welkeverzekering de schade valt, aangezien er maar een aanspreekpunt is.Ook krijg je hierdoor over het algemeen een voordelige premie, omdat je beideverzekeringen in een pakket verzekerd.

Opstalverzekering verplicht

In een opstalverzekeringverplicht? Nee, het is wettelijk nietverplicht om een opstalverzekering af te sluiten. Heb je een koophuis of ben jeje van een huis te aanschaffen, en heb je dus eenhypotheek lopen of nodig? Dan geboden dehypotheekverstrekker je meestal wel om eenopstalverzekering af te sluiten. Zois de hypotheekverstrekker er tenminste zeker van dat je jouw hypotheeknog kunt terugbetalen in het geval je opstal enormegebreken oploopt. Je opstal heeft namelijk een grote waarde, en al datgeld kunnen de meeste consumenten niet zomaar ophoesten. Alsje een opstalverzekering hebt, wordtde geleden schade betaald door jeopstalverzekeraar. De meeste hypotheekverstrekkers willen daarom dat de opstalverzekering start op de dag dat de woning wordt opgeleverd.

Opstalverzekering annuleren door verhuizen

Ga je binnenkort verhuizen of ben je net verhuisd naar eenander postcodegebied? Wellicht ga je wel veel groter wonen en heb jeeen ander soort dak en nu tevens een tuinhuisje. Deze veranderingenzorgen ervoor dat de kosten van je opstalverzekering verandert, omdat de herbouwwaarde van je huisverandert. Het is vaninvloed dat je alle wijzigingen zoin enkele stappen een optie doorgeeft aan je opstalverzekeraar. Zo ben jij geen moment onderverzekerd.Verhuis je van een koophuis naar een appartement? Dan heb je overhet algemeen geen opstalverzekeringmeer nodig. Over het algemeen wordt deze danafgesloten door de VvE. Het is verstandig om de opstalverzekering net zo lang aan tehouden, totdat je geen eigenaar meer bent van de woning. In gevalvan schade aan de opstal ben jij dan nog steedsverzekerd.

Scroll naar boven