opstalverzekering vergelijken

Vve Opstalverzekering Afsluiten

Een opstalverzekeringvergelijken en vinden via onze site isheel eenvoudig. Bij ons vergelijk je opstalverzekeringenop kostprijs én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je maandprijs kunt besparen. Vergelijk je via deze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de goedkoopste opstalverzekeringaangaat, maar dat je er tevens een kiest die het beterebij jou past.

Simpel en eenvoudig je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op kostprijs én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet terstond wat voor jou de meest goedkope en slimste opstalverzekering is. Sluit dezestantepede af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Als je een huis koopt ben je daar vanzelfsprekendtrots op. Je wilt dan tevens dat als er iets mee gebeurt, dat jeje huis weer kunt (laten) maken. Daarvoor sluit je een opstalverzekering af. Een opstalverzekering is niet verplicht.Uiteindelijk wordt je meestal door de bank welgeboden om een opstalverzekering te regelen als je een hypotheek afsluit. Dat istevens niet zo gek. Ze lenen jou veel geld, en willenallicht wel dat het onderpand,jouw huis dus, goed is verzekerd.

Opstalverzekering vinden: zo werkt het

Bij ons vind je heelsimpel de slimste opstalverzekering voor jouwsituatie. Je beantwoordt een aantal vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is makkelijk want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardemeter niet gebruiken. Hiernazie je meteen de 3 voordeligste dealsvoor jouw opstalverzekering dieje tevens subiet online kunt afsluiten. Degoedkoopste opstalverzekering staat hier ook immer bij. Je kunt uiteraardtevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook aanstonds de kosten berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 keer alles geregeld op een website,easy toch?

Woonverzekering beëindigen bij emigreren

Als je emigreert, verkoop je meestal je huis in dit land. Je kunt danallicht ook de inboedel-en opstalverzekeringbeëindigen. In dit geval geldt er geenopzegtermijn, maar kun je de verzekeringenbeëindigen per de dag dat je jouwuitschrijft uit ons land. Verkoop je jehuis niet, maar ga je deze verhuren? Dan geldig zijn er weer andereregels voor je opstalverzekering en inboedelverzekering.

Wat is de herbouwwaarde?

Aan de hand van de herbouwwaarde wordt vastgesteld voor welkbedrag je je huis moet verzekeren. De herbouwwaarde is het bedrag datnodig is om je huis opnieuw te bouwen, op dezelfde plek en manier.

Herbouwwaarde berekenen

De simpelstemanier om de herbouwwaarde te berekenen is door hetgebruiken van een herbouwwaardemeter. Hierbij wordt aan de hand van het typewoning, de kwaliteit van de bouwdelen en de inhoud deherbouwwaarde vastgesteld. Veel woonverzekeraarsverlenen op basis van een (naar waarheid ingevulde) herbouwwaardemeter garantietegen onderverzekering.

Herbouwwaardemeter

Wil je een opstalverzekeringvinden? Dan is de herbouwwaarde van je huis om te onthouden. De herbouwwaarde van je huis is het bedragdat nodig is om je huis op dezelfde plek, op dezelfde manier teherbouwen. Door de herbouwwaarde weet jouw verzekeraarvoor welk bedrag je opstal verzekerd moet worden. Met de herbouwwaardemeter dieverwerkt is in onze vergelijker wordt de herbouwwaarde van je huis berekend. Dezevoorkomt dat je ondergedekt bent. En hierdoor ben jezelfs gedekt tegen onderverzekering. Heb je een huis met een grootwoonoppervlak en onder andere een rieten dak? In specialegevallen is het interessant om de herbouwwaarde te latenopmeten door een taxateur.

Dezelfde verzekeraar als inboedelverzekering

Wil jij naast een opstalverzekeringook een verzekering vinden voor je inboedel?Verzeker deze dan bij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Jevoorkomt dan ook narigheid bij het vaststellen onder welkeverzekering de gebreken valt, aangezien er maar een aanspreekpunt is.Daarnaast krijg je hierdoor over het algemeen een voordelige premie, omdat je beideverzekeringen in een pakket verzekerd.

Opstalverzekering beëindigen

Ga je onder meer verhuizen en wil jejouw opstalverzekering(woonhuisverzekering) annuleren? Dan kun je dit sneldoen door een e-mail te sturen naar je opstalverzekeraar. Vrijwel altijd kun je jouw opstalverzekering ook onlineopzeggen op de website van jeverzekeringsmaatschappij. Ook kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je exact weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij enkeleopstalverzekeraars kun je je opstalverzekering pas permaand opzeggen na de eerstecontracttermijn van een twaalf maanden.Als je opstalverzekeraar de voorwaarden van depolis wijzigt in jouw nadeel, kun je de opstalverzekering eerder annuleren. Je hebtdan onder andere te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeringsmaatschappijen flexibel en ishet in de regel eenmogelijkheid je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Verbouwen

Ga je tevens verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet compleet gedekt bent wanneer de woning niet water- en winddicht is. Ook eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{andere woning} langere tijd leeg. Moet je je woning nogverbouwen? Tevens dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Op het moemnt dat een vloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet van belang om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven