vergelijk opstalverzekering

Verzekering Opstal

Een opstalverzekeringvergelijken en aan gaan via onze site isheel eenvoudig. Hier vergelijk je opstalverzekeringenop kosten én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je kosten kunt geldoverhouden. Vergelijk je via deze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meest goedkope opstalverzekeringaangaat, maar dat je er ook een kiest die het slimstebij jou past.

Easy en snel je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op kostprijs én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet gauw wat voor jou de meestvoordelige en goedkopere opstalverzekering is. Sluit dezelinearecta af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Als je een huis koopt ben je daar natuurlijktrots op. Je wilt dan tevens dat als er iets mee gebeurt, dat jeje huis weer kunt (laten) maken. Daarvoor sluit je een opstalverzekering af. Een opstalverzekering is niet verplicht.Tenslotte wordt je normaal gesproken door de bank welverplicht om een opstalverzekering te regelen als je een hypotheek afsluit. Dat isook niet zo gek. Ze lenen jou veel geld, en willennatuurlijk wel dat het onderpand,jouw huis dus, goed is verzekerd.

Opstalverzekering vinden: zo werkt het

Bij ons vind je heelsimpel de slimste opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt enkele vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is simpel want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardeberekening niet gebruiken. Hiernazie je meteen de 3 betere dealsvoor jouw opstalverzekering dieje ook gauw online kunt aan gaan. Devoordeligste opstalverzekering staat hier ook te allentijde bij. Je kunt allichtook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook onmiddellijk de maandprijs berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén keer alles geregeld op een website,easy toch?

Beëindigen bij premieverhoging

Als de verzekeraar depremie van jouw opstalverzekeringverhoogd, kun je jouw verzekering er stantepede annuleren. Je moet dat wel binnen30 dagen nadat de maandprijs is verhoogd doen. Dit magook als de polisvoorwaardenworden gewijzigd in jouw nadeel. In beide gevallen moet heteen aanpassing zijn die voor alle klanten wordt gedaan, en nietalleen voor jou.

Wat is de herbouwwaarde?

Aan de hand van de herbouwwaarde wordt vastgesteld voor welkbedrag je je huis moet verzekeren. De herbouwwaarde is het bedrag datnodig is om je huis opnieuw te bouwen, op dezelfde plek en manier.

Herbouwwaarde berekenen

De bestemanier om de herbouwwaarde vast te stellen is door hetgebruiken van een herbouwwaardemeter. Hierbij wordt aan de hand van het typewoning, de klasse van de bouwdelen en de inhoud deherbouwwaarde vastgesteld. Veel woonverzekeraarsverlenen op basis van een (naar waarheid ingevulde) herbouwwaardemeter garantietegen onderverzekering.

Herbouwwaardemeter

Wil je een opstalverzekeringafsluiten? Dan is de herbouwwaarde van je huis vanbelang. De herbouwwaarde van je huis is het bedragdat nodig is om je huis op dezelfde plek, op dezelfde manier teherbouwen. Door de herbouwwaarde weet je verzekeraarvoor welk bedrag jouw opstal verzekerd moet worden. Mede aan dehand van de herbouwwaarde van je opstal wordt de kosten voorde opstalverzekering berekend. Dezevoorkomt dat je ondergedekt bent. En hierdoor ben jezelfs gedekt tegen onderverzekering. Heb je een huis met een grootwoonoppervlak en bijvoorbeeld een rieten dak? In specialegevallen is het slim om de herbouwwaarde te latenopmeten door een taxateur.

Glasverzekering

Glasgebreken zijn niet automatisch vollediggedekt in de opstalverzekeringofwel woonhuisverzekering. In vrijwel elke opstalverzekeringzit een basisdekking voor glasschade. Of glasschadewordt betaald, ligt aan de wijze waarop het glasgebroken is. Is het glas gebroken door een ontploffing? Dan krijg je deonkosten terug van de opstalverzekeraar. Is het glas echter gebroken door eenbal die je zelf per ongeluk door de ruit hebt gegooid? Danben je alleen gedekt als je het glas extra gedekthebt.

Gooit je buurmeisje een bal door je ruit, waardoorhet glas breekt? Dan kun je een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering van je buurjongen. In de vergelijkerkun je aangeven of je het dreigingop glasbreuk wel of niet wilt meeverzekeren. Met glas wordt vensterglas inramen en deuren bedoeld die dienen om licht door te laten. Kijk in devoorwaarden van de polis van je opstalverzekering of glas is meeverzekerd in deallriskdekking. Dan hoef je geen extra glasverzekering af te sluiten.

Opstalverzekering verplicht

In een opstalverzekeringverplicht? Nee, het is wettelijk nietvoorgeschreven om een opstalverzekering af te sluiten. Heb je een koophuis of ben jeje van een huis te aanschaffen, en heb je dus eenhypotheek lopen of nodig? Dan vereist dehypotheekverstrekker je vaak wel om eenopstalverzekering af te sluiten. Zois de hypotheekverstrekker er tenminste zeker van dat je jouw hypotheeknog kunt terugbetalen in het geval je opstal enormegebreken oploopt. Je opstal heeft namelijk een grote waarde, en al datgeld kunnen de meeste consumenten niet zomaar ophoesten. Alsje een opstalverzekering hebt, wordtde geleden gebreken uitgekeerd door jeopstalverzekeraar. De meeste hypotheekverstrekkers willen daarom dat de opstalverzekering start op de dag dat de woning wordt opgeleverd.

Verbouwen

Ga je tevens verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet volledig gedekt bent wanneer de woning niet water- en winddicht is. Ook eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{andere huis} langere tijd leeg. Moet je je woning nogverbouwen? Tevens dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Wanneer een kliklaminaatvloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet noodzakelijk om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven