opstalverzekering verhuurde woning

Premie Opstalverzekering Woonhuis

Een opstalverzekeringvergelijken en aan gaan via deze site isheel eenvoudig. Op dezewebsite vergelijk je opstalverzekeringenop kosten én kwaliteit. En, je krijgt korting, waardoorje tot wel 20% op je kosten kunt besparen. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de goedkoopste opstalverzekeringaangaat, maar dat je er ook een kiest die het goedkoperebij jou past.

Gemakkelijk en snel je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op prijs én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet subiet wat voor jou de meestvoordelige en betere opstalverzekering is. Sluit dezeonmiddellijk af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Ben je van plan om een huiste aanschaffen en moet je een opstalverzekering afsluiten? Bij ons kun je snel de opstalverzekering vergelijken op prijsen dekking. Zo vind jij in enkele stappen engemakkelijk een opstalverzekering diepast bij je opstal. Vul in de vergelijker in of je een huur- ofkoopwoning hebt. Vul tevens je postcode, huisnummer en geboortedatum in.Je krijgt nu de optie om tevensde inboedelverzekering tevens meete nemen in de vergelijking. Kies of je dit wilt of niet en vul je gegevens envoorkeuren verder in. Om een opstalverzekeringte vinden die past bij je huis, moeten we weten wat de staat van je huisis én of je jouw opstal aanvullend wilt verzekeren. Onder het kopje ‘Jewoning’ vul je in wat voor type woning je hebt, wat de bouwaard van demuren is, hoeveel kamers je huis heeft, of je woning beveiligdis, wat de oppervlakte van je huis is én wat het bouwjaar van je huis is. Onder ‘Opstalverzekering’ vul je kennis in over hetmeeverzekeren van je fundering, de inhoud van je huis (m³), de gevel en de kwaliteitvan de keuken, de badkamer en de woonkamer. Heb je dit allemaal ingevoerd?Dan kun jij de opstalverzekeringvergelijken op dekking en prijs.

Opstalverzekering vinden: zo werkt het

Bij ons vind je heeleasy de voordeligste opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt een paar vragen over jouwhuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is easy want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardeberekening niet gebruiken. Hiernazie je terstond de 3 betere dealsvoor jouw opstalverzekering dieje tevens meteen online kunt aan gaan. Demeest voordelige opstalverzekering staat hier ook te allentijde bij. Je kunt vanzelfsprekendook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook gauw de maandprijs berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén maal alles geregeld op 1 website,easy toch?

Annuleren als je verhuist

Ga je verhuizen? Dan kun je jouw opstalverzekering annuleren. Het huis dat jehebt verzekerd is dan namelijk niet meer van jou. Heb je eenandere woning gekocht waar je nog gaat verbouwenen woon je nog tijdelijk in je oude huis? Dan kun je dit doorgeven aande verzekeringsmaatschappij. Normaalgesproken kun je de oude woning nog een poosjezonder kostenmeeverzekerd houden op één verzekering zodat je geendubbel verzekering nodig hebt. Overleg dit even met deverzekeringsmaatschappij, meestal kan dit voor rondom 2 maanden.

Ga je verhuizen? Maak een nieuwe vergelijking

Bij een verhuizing heb je twee opties:

  1. Geef je adreswijziging door aan deverzekeraar

Als je jouw adres doorgeeft aan deverzekeraar, berekent deze een nieuwekosten voor je. Die kosten is gebaseerdop het adres, de woning en de inventaris die je hebt.Alleen een adreswijziging doorgeven is niet altijd devoordeligste optie. De kans is meestal groot dat een andereverzekeraar beter aansluit op je nieuwewoonsituatie.

  • Zeg je oude inboedel- en opstalverzekering op en sluit een nieuwe verzekering af op jenieuwe adres.

Heb je een vergelijking gemaakt en is een andere verzekeringsmaatschappijinderdaad voordeliger of beter? Dan kun je dezestantepede afsluiten.

Dezelfde verzekeraar als inboedelverzekering

Wil jij naast een opstalverzekeringook een verzekering vinden voor je inboedel?Verzeker deze dan bij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Jevoorkomt dan tevens narigheid bij het vaststellen onder welkeverzekering de gebreken valt, aangezien er maar een aanspreekpunt is.Ernaast krijg je hierdoor meestal een voordelige premie, omdat je beideverzekeringen in een pakket verzekerd.

Opstalverzekering annuleren

Ga je bijvoorbeeld verhuizen en wil jejouw opstalverzekering(woonhuisverzekering) beëindigen? Dan kun je dit makkelijkdoen door een e-mail te sturen naar je opstalverzekeraar. In deregel kun je je opstalverzekering ook onlineafzeggen op de website van jeverzekeringsmaatschappij. Ernaast kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je exact weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij niet alleopstalverzekeringsmaatschappijen kun je je opstalverzekering pas maandelijks annuleren na de 1stecontracttermijn van een 12 maanden.Als je opstalverzekeraar de polisvoorwaarden wijzigt in je nadeel, kun je de opstalverzekering eerder annuleren. Je hebtdan onder andere te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeraars flexibel en ishet in de regel mogelijk je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Opstalverzekering opzeggen door verhuizen

Vergeet na een verhuziing niet te opnieuw te kijken naarje opstalverzekering.Soms ga je wel veel groter wonen en heb jeeen ander soort dak en nu tevens een tuinhuisje. Deze veranderingenzorgen ervoor dat de maandprijs van je opstalverzekering verandert, omdat de herbouwwaarde van je huisverandert. Het is van belang dat je alle wijzigingen zoefficiënt een optie doorgeeft aan je opstalverzekeraar. Zo ben jij geen moment onderverzekerd.Verhuis je van een koophuis naar een appartement? Dan heb je vaak geen opstalverzekeringmeer nodig. In de regel wordt deze danafgesloten door de VvE. Het is goed om de opstalverzekering net zo lang aan tehouden, totdat je geen eigenaar meer bent van de woning. In gevalvan schade aan de opstal ben jij dan nog steedsverzekerd.

Scroll naar boven