opstalverzekering vergelijken

Opstalverzekeringen

Een opstalverzekeringvergelijken en aan gaan via onze site isheel eenvoudig. Op dezewebsite vergelijk je opstalverzekeringenop kosten én kwaliteit. En, je krijgt korting, waardoorje tot wel 20% op je kosten kunt geldoverhouden. Vergelijk je via deze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meest goedkope opstalverzekeringafsluit, maar dat je er tevens een kiest die het beterebij jou past.

Met een opstalverzekering, tevens welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen gebreken. Onder de opstal vallen bijvoorbeeld een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering betaaltonvoorziene schade aan je huis, veroorzaakt door onderandere brand, bliksem of storm. Bij ons kunje simpel je opstalverzekeringvergelijken op kostprijs én kwaliteit. We hebben allekennis over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Als je een huis koopt ben je daar zekertrots op. Je wilt dan tevens dat als er iets mee gebeurt, dat jejouw huis weer kunt (laten) maken. Daarvoor sluit je een opstalverzekering af. Een opstalverzekering is niet verplicht.Welbeschouwd wordt je vrijwel altijd door de bank welvereist om een opstalverzekering te regelen als je een hypotheek afsluit. Dat istevens niet zo gek. Ze lenen jou veel geld, en willenvanzelfsprekend wel dat het onderpand,je huis dus, goed is verzekerd.

Opstalverzekering afsluiten: zo werkt het

Bij ons vind je heeleenvoudigen simpel de voordeligste opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt enkele vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is snel want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardeberekening niet gebruiken. Hiernazie je acuut de 3 betere dealsvoor je opstalverzekering dieje tevens ogenblikkelijk online kunt aan gaan. Demeest goedkope opstalverzekering staat hier ook altijd bij. Je kunt natuurlijkook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook subiet de kosten berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 keer alles geregeld op één website,easy toch?

Woonverzekering afzeggen bij emigreren

Als je emigreert, verkoop je meestal je huis in Holland. Je kunt danvanzelfsprekend tevens de inboedel-en opstalverzekeringopzeggen. In dit situatie geldt er geenopzegtermijn, maar kun je de verzekeringenopzeggen per de dag dat je jeuitschrijft uit Holland. Verkoop je jehuis niet, maar ga je deze verhuren? Dan geldig zijn er weer andereregels voor je opstalverzekering en inboedelverzekering.

Ga je verhuizen? Maak een nieuwe vergelijking

Bij een verhuizing heb je twee opties:

  1. Geef je adreswijziging door aan deverzekeringsmaatschappij

Als je jouw adres doorgeeft aan deverzekeraar, berekent deze een nieuwepremie voor je. Die maandprijs is gebaseerdop het adres, de woning en de inboedel die je hebt.Alleen een adreswijziging doorgeven is niet immer debeste optie. De kans is opzicht groot dat een andereverzekeringsmaatschappij beter aansluit op je nieuwewoonsituatie.

  • Zeg je oude inboedel- en opstalverzekering op en sluit een nieuwe verzekering af op jenieuwe adres.

Heb je een vergelijking gemaakt en is een andere verzekeringsmaatschappijinderdaad voordeliger of beter? Dan kun je dezesubiet aan gaan.

Dezelfde verzekeraar als inboedelverzekering

Wil jij naast een opstalverzekeringook een verzekering vinden voor je inboedel?Verzeker deze dan bij dezelfde verzekeraar. Jevoorkomt dan ook gedoe bij het vaststellen onder welkeverzekering de gebreken valt, aangezien er maar een aanspreekpunt is.Ernaast krijg je hierdoor meestal een betaalbare premie, omdat je beideverzekeringen in 1 pakket verzekerd.

Opstalverzekering verplicht

In een opstalverzekeringverplicht? Nee, het is wettelijk nietvoorgeschreven om een opstalverzekering af te sluiten. Heb je een koophuis of ben jejouw van een huis te aanschaffen, en heb je dus eenhypotheek lopen of nodig? Dan vereist dehypotheekverstrekker je vaak wel om eenopstalverzekering af te sluiten. Zois de hypotheekverstrekker er tenminste zeker van dat je jouw hypotheeknog kunt terugbetalen in het situatie je opstal enormegebreken oploopt. Je opstal heeft namelijk een grote waarde, en al datgeld kunnen de meeste klanten niet zomaar ophoesten. Alsje een opstalverzekering hebt, wordtde geleden schade uitbetaald door jeopstalverzekeraar. De meeste hypotheekverstrekkers willen daarom dat de opstalverzekering ingaat op de dag dat de huis wordt opgeleverd.

Opstalverzekering afzeggen door verhuizen

Vergeet na een verhuziing niet te opnieuw te kijken naarje opstalverzekering.Mogelijkerwijs ga je wel veel groter wonen en heb jeeen ander soort dak en nu tevens een tuinhuisje. Deze veranderingenzorgen ervoor dat de maandprijs van je opstalverzekering verandert, omdat de herbouwwaarde van je huisverandert. Het is cruciaal dat je alle wijzigingen zoeenvoudig mogelijk doorgeeft aan je opstalverzekeraar. Zo ben jij geen moment onderverzekerd.Verhuis je van een koophuis naar een appartement? Dan heb je overhet algemeen geen opstalverzekeringmeer nodig. Vaak wordt deze danafgesloten door de VvE. Het is goed om de opstalverzekering net zo lang aan tehouden, totdat je geen eigenaar meer bent van de woning. In gevalvan schade aan de opstal ben jij dan nog continuverzekerd.

Scroll naar boven