goedkope opstalverzekering

Opstalverzekeringen Vergelijken

Een opstalverzekeringvergelijken en vinden via deze site isheel simpel. Hier vergelijk je opstalverzekeringenop kostprijs én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je premie kunt geldoverhouden. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de voordeligste opstalverzekeringafsluit, maar dat je er tevens een kiest die het goedkoperebij jou past.

Easy en snel je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op kosten én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet ogenblikkelijk wat voor jou de goedkoopste en slimste opstalverzekering is. Sluit dezeogenblikkelijk af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Onze website heeft eenuitgebreide vergelijking van opstalverzekeringen. Daarin kun je maarliefst vijfenzeventig verscheidene verzekeringenmet elkaar vergelijken. Je vult enkele vragen in en jeziet terstond welke verzekeringen hetslimste bij je situatiepassen. De verzekering van jemogelijkheid kun je tevensonverwijld online afsluiten. Binnen8 minuten kun je goed verzekerd zijn en flinkuitsparen.

Opstalverzekering aan gaan: zo werkt het

Bij ons vind je heeleasy de goedkopere opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt een paar vragen over jouwhuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is makkelijk want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardeberekening niet gebruiken. Hiernazie je stantepede de 3 voordeligste dealsvoor je opstalverzekering dieje tevens meteen online kunt aan gaan. Devoordeligste opstalverzekering staat hier tevens immer bij. Je kunt uiteraardook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens onmiddellijk de premie berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén keer alles geregeld op een website,makkelijk toch?

Dekking opstalverzekering

Alle opstalverzekeringendie je kunt vergelijken en aan gaan hebben verschillendedekkingen: All-Risk en Extra Uitgebreid. Bij een Extrawijde bescherming ben je algoed verzekerd voor gebreken zoals:

  • Brand
  • Blikseminslag
  • Stormschade
  • Waterschade
  • Gebreken door hak- en breekwerk om eenlek op te sporen
  • Hagelschade

Met een allrisk dekking is bijna allesverzekerd, zelfs als je zelf de schade veroorzaakt.

Ga je verhuizen? Maak een nieuwe vergelijking

Bij een verhuizing heb je twee opties:

  1. Geef je adreswijziging door aan deverzekeraar

Als je je adres doorgeeft aan deverzekeringsmaatschappij, berekent deze een nieuwepremie voor je. Die maandprijs is gebaseerdop het adres, de huis en de spullen die je hebt.Alleen een adreswijziging doorgeven is niet altijd deslimste optie. De kans is namelijk groot dat een andereverzekeraar beter aansluit op je nieuwewoonsituatie.

  • Zeg je oude inboedel- en opstalverzekering op en sluit een nieuwe verzekering af op jenieuwe adres.

Heb je een vergelijking gemaakt en is een andere verzekeraarinderdaad voordeliger of beter? Dan kun je dezestantepede aan gaan.

Opstalverzekering dekking

Stel je voor dat er brand uitbreekt en je woningdaarbij in ernstige mate beschadigd wordt.soms is je dak wel kapot of raken allemuren beschadigd. Je wilt alles zo simpel een mogelijkheid weer intact krijgen, maar datgaat wat kosten. Heb je een opstalverzekering?Dan betaalt de opstalverzekeraar de beschadigingen aan je opstal.Een opstalverzekeraar vergoedt geen gebreken door slechtonderhoud en schade die met opzet is aangebracht aan de opstal. Alsje een verzekering aangaat voor je opstal, heb je dekeus uit 3 soortendekkingen:

Uitgebreide dekking

De basisverzekering van de opstalverzekering is dewijde dekking. Bij dezedekking betaalt je verzekeringsmaatschappijgebreken opgelopen door brand, ontploffing, neerstortende vliegtuigen,storm (vanaf windkracht 7), onvoorziene waterschade, diefstal en (poging tot)inbraak, vandalisme, olie, rook, roet, aanrijding, omvallen van bomen enschade door scherven van ruiten en spiegels.

Extra uitgebreide dekking

Een extra grote opstalverzekering heeft dedekking van de uitbreiding dekking met alsuitbreiding: schroei-, zeng- en smeltschade, schade door neerslagdie binnenstroomt en gebreken door hak- en breekwerk dat moet wordenuitgevoerd om een defect te vinden in een waterleiding.

Allrisk

De meest wijdedekking van de opstalverzekeringwordt tevens wel allrisk genoemd. Neem je deze dekking? Dan ben jeverzekerd tegen elk soort gebreken aan je opstal,behalve de gebreken ontstaan door: aardbevingen, overstromingen,oorlog, atoomkernreacties, slechte fundering en glasschade.

Opstalverzekering verplicht

In een opstalverzekeringverplicht? Nee, het is wettelijk nietvereist om een opstalverzekering af te sluiten. Heb je een koophuis of ben jeje van een huis te kopen, en heb je dus eenhypotheek lopen of nodig? Dan voorgeschreven dehypotheekverstrekker je meestal wel om eenopstalverzekering af te sluiten. Zois de hypotheekverstrekker er tenminste zeker van dat je je hypotheeknog kunt terugbetalen in het situatie je opstal enormegebreken oploopt. Je opstal heeft namelijk een grote waarde, en al datgeld kunnen de meeste consumenten niet zomaar ophoesten. Alsje een opstalverzekering hebt, wordtde geleden gebreken vergoed door jeopstalverzekeraar. De meeste hypotheekverstrekkers willen daarom dat de opstalverzekering start op de dag dat de huis wordt opgeleverd.

Opstalverzekering beëindigen door verhuizen

Ga je binnenkort verhuizen of ben je net verhuisd naar eenander postcodegebied? Soms ga je wel veel groter wonen en heb jeeen ander soort dak en nu ook een tuinhuisje. Deze veranderingenzorgen ervoor dat de premie van je opstalverzekering verandert, omdat de herbouwwaarde van je huisverandert. Het is cruciaal dat je alle wijzigingen zosnel mogelijk doorgeeft aan je opstalverzekeraar. Zo ben jij geen moment onderverzekerd.Verhuis je van een koophuis naar een appartement? Dan heb je vaak geen opstalverzekeringmeer nodig. In de regel wordt deze danafgesloten door de VvE. Het is interessant om de opstalverzekering net zo lang aan tehouden, totdat je geen eigenaar meer bent van de woning. In situatievan gebreken aan de opstal ben jij dan nog continuverzekerd.

Scroll naar boven