goedkope opstalverzekering

Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en vinden via onze site isheel gemakkelijk. Op onzewebsite vergelijk je opstalverzekeringenop prijs én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je maandprijs kunt geldoverhouden. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meest goedkope opstalverzekeringafsluit, maar dat je er ook een kiest die het goedkoperebij jou past.

Eenvoudig en inenkele stappen je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op premie én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet stantepede wat voor jou de goedkoopste en goedkopere opstalverzekering is. Sluit dezemeteen af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Ben je van plan om een huiste aankopen en moet je een opstalverzekering afsluiten? Hier kun je makkelijk de opstalverzekering vergelijken op prijsen dekking. Zo vind jij simpel enin enkele stappenen simpel een opstalverzekering diepast bij je opstal. Vul in de vergelijker in of je een huur- ofkoopwoning hebt. Vul ook je postcode, huisnummer en geboortedatum in.Je krijgt nu de optie om tevensde inboedelverzekering tevens meete nemen in de vergelijking. Kies of je dit wilt of niet en vul je gegevens envoorkeuren verder in. Om een opstalverzekeringte vinden die past bij jouw huis, moeten we weten wat de staat van je huisis én of je jouw opstal aanvullend wilt verzekeren. Onder het kopje ‘Jewoning’ vul je in wat voor type woning je hebt, wat de bouwaard van demuren is, hoeveel kamers je woning heeft, of je huis beveiligdis, wat de oppervlakte van je huis is én wat het bouw12maanden van je huis is. Onder ‘Opstalverzekering’ vul je kennis in over hetmeeverzekeren van je fundering, de inhoud van je huis (m³), de gevel en de klassevan de keuken, de badkamer en de woonkamer. Heb je dit allemaal ingevoerd?Dan kun jij de opstalverzekeringvergelijken op dekking en prijs.

Opstalverzekering vinden: zo werkt het

Bij ons vind je heelgemakkelijk de beste opstalverzekering voor jouwsituatie. Je beantwoordt een aantal vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is makkelijk want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardeberekening niet gebruiken. Hiernazie je meteen de 3 voordeligste dealsvoor jouw opstalverzekering dieje tevens onverwijld online kunt vinden. Devoordeligste opstalverzekering staat hier tevens altijd bij. Je kunt zekerook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook meteen de kosten berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén keer alles geregeld op één website,easy toch?

Woonverzekering beëindigen bij emigreren

Als je emigreert, verkoop je waarschijnlijk je huis in dit land. Je kunt dannatuurlijk ook de inboedel-en opstalverzekeringbeëindigen. In dit geval geldt er geenopzegtermijn, maar kun je de verzekeringenbeëindigen per de datum dat je jeuitschrijft uit Nederland. Verkoop je jouwhuis niet, maar ga je deze verhuren? Dan geldig zijn er weer andereregels voor je opstalverzekering en inboedelverzekering.

Ga je verhuizen? Maak een nieuwe vergelijking

Bij een verhuizing heb je 2 opties:

  1. Geef je adreswijziging door aan deverzekeringsmaatschappij

Als je je adres doorgeeft aan deverzekeringsmaatschappij, berekent deze een nieuwemaandprijs voor je. Die maandprijs is gebaseerdop het adres, de woning en de inboedel die je hebt.Alleen een adreswijziging doorgeven is niet immer debeste optie. De kans is in de regel groot dat een andereverzekeringsmaatschappij beter aansluit op je nieuwewoonsituatie.

  • Zeg je oude inboedel- en opstalverzekering op en sluit een nieuwe verzekering af op jenieuwe adres.

Heb je een vergelijking gemaakt en is een andere verzekeringsmaatschappijinderdaad voordeliger of beter? Dan kun je dezemeteen afsluiten.

Glasverzekering

Glasgebreken zijn niet automatisch volledigmeeverzekerd in de opstalverzekeringofwel woonhuisverzekering. In vrijwel elke opstalverzekeringzit een basisdekking voor glasschade. Of glasschadewordt uitbetaald, ligt aan de wijze waarop het glasgebroken is. Is het glas gebroken door een ontploffing? Dan krijg je deonkosten terug van de opstalverzekeraar. Is het glas echter gebroken door eenbal die je zelf per tegenslag door de ruit hebt gegooid? Danben je alleen verzekerd als je het glas extra meeverzekerdhebt.

Gooit je buurmeisje een bal door jouw ruit, waardoorhet glas breekt? Dan kun je een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering van je buurjongen. In de vergelijkerkun je aangeven of je het bedreigingop glasbreuk wel of niet wilt meeverzekeren. Met glas wordt vensterglas inramen en deuren bedoeld die dienen om licht door te laten. Kijk in depolisvoorwaarden van je opstalverzekering of glas is meeverzekerd in deallriskdekking. Dan hoef je geen extra glasverzekering af te sluiten.

Opstalverzekering annuleren

Ga je onder meer verhuizen en wil jejouw opstalverzekering(woonhuisverzekering) opzeggen? Dan kun je dit easydoen door een e-mail te sturen naar je opstalverzekeraar. In deregel kun je je opstalverzekering tevens onlinebeëindigen op de website van jeverzekeraar. Daarnaast kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je precies weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij sommigeopstalverzekeraars kun je je opstalverzekering pas permaand annuleren na de eerstecontracttermijn van een kalenderjaar.Als je opstalverzekeraar de polisvoorwaarden wijzigt in jouw nadeel, kun je de opstalverzekering eerder annuleren. Je hebtdan onder andere te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeringsmaatschappijen flexibel en ishet meestal eenmogelijkheid je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Verbouwen

Ga je ook verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet volledig gedekt bent opwelk moment de huis niet water- en winddicht is. Tevens eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{andere huis} langere tijd leeg. Moet je je woning nogverbouwen? Tevens dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Wanneer een houten vloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet van belang om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven