inboedel en opstalverzekering

Opstalverzekering Wat Is Dat

Een opstalverzekeringvergelijken en vinden via onze site isheel makkelijk. Bij ons vergelijk je opstalverzekeringenop premie én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je kosten kunt geld besparen. Vergelijk je via deze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de voordeligste opstalverzekeringafsluit, maar dat je er tevens een kiest die het voordeligstebij jou past.

Easy en efficiënt je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op premie én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet terstond wat voor jou de meest goedkope en betere opstalverzekering is. Sluit dezeogenblikkelijk af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Onze website heeft eenbrede vergelijking van opstalverzekeringen. Daarin kun je maarliefst 75 diverse verzekeringenmet elkaar vergelijken. Je vult een paar vragen in en jeziet meteen welke verzekeringen hetvoordeligste bij jouw gevalpassen. De verzekering van jouwkeus kun je tevensonmiddellijk online aan gaan. Binnen8 minuten kun je goed verzekerd zijn en flinkgeld overhouden.

Opstalverzekering afsluiten: zo werkt het

Bij ons vind je heelsimpel de betere opstalverzekering voor jouwsituatie. Je beantwoordt een aantal vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is snel want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardecalculator niet gebruiken. Hiernazie je gauw de 3 betere dealsvoor jouw opstalverzekering dieje tevens acuut online kunt aan gaan. Demeest voordelige opstalverzekering staat hier ook immer bij. Je kunt zekerook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens gauw de premie berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén keer alles geregeld op 1 website,simpel toch?

Samenwonen? Zeg kortstlopende verzekering op!

Ga je samenwonen met jevriend(in)? Dan heeft diesoms al een inboedelverzekering of opstalverzekering.Je hoeft niet allebei een inboedel-en opstalverzekering te hebben.In deze gevallen geldt dat de verzekering die het langst loopt,voorrang krijgt. De kortlopende verzekering moet je danopzeggen. Lopen beide verzekeringen langer dan een jaar?Dan kun je ze allebei beëindigen. Kijk in dat geval welke verzekering voor jullie het voordeligst is.

Ga je verhuizen? Maak een nieuwe vergelijking

Bij een verhuizing heb je 2 opties:

  1. Geef je adreswijziging door aan deverzekeraar

Als je je adres doorgeeft aan deverzekeraar, berekent deze een nieuwekosten voor je. Die kosten is gebaseerdop het adres, de woning en de inventaris die je hebt.Alleen een adreswijziging doorgeven is niet altijd debetere optie. De kans is meestal groot dat een andereverzekeringsmaatschappij beter aansluit op je nieuwewoonsituatie.

  • Zeg je oude inboedel- en opstalverzekering op en sluit een nieuwe verzekering af op jenieuwe adres.

Heb je een vergelijking gemaakt en is een andere verzekeringsmaatschappijinderdaad voordeliger of beter? Dan kun je dezeonverwijld vinden.

Herbouwwaarde

Wil je een opstalverzekeringvinden? Dan is de herbouwwaarde van je huis belangrijk. De herbouwwaarde van je huis is het bedrag dat nodig is om jehuis op dezelfde plek, op dezelfde wijze te herbouwen. Door deherbouwwaarde weet je verzekeraar voor welkbedrag jouw opstal verzekerd moet worden. Met behulp van van de herbouwwaarde van je opstal wordt depremie voor de opstalverzekeringberekend. Deze voorkomt dat je ondergedekt bent. Enhierdoor ben je zelfs verzekerd tegen onderverzekering. Hebje een huis met een groot woonoppervlak en bijvoorbeeldeen rieten dak? In speciale gevallen is het verstandigom de herbouwwaarde te laten opmeten door een taxateur.

Opstalverzekering opzeggen

Ga je onder meer verhuizen en wil jejouw opstalverzekering(woonhuisverzekering) annuleren? Dan kun je dit easydoen door een e-mail te sturen naar jouw opstalverzekeraar. Vrijwel altijd kun je je opstalverzekering ook onlineopzeggen op de website van jeverzekeringsmaatschappij. Daarnaast kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je precies weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij niet alleopstalverzekeringsmaatschappijen kun je je opstalverzekering pas elke maand annuleren na de 1stecontracttermijn van 1 jaar.Als je opstalverzekeraar de polisvoorwaarden wijzigt in jouw nadeel, kun je de opstalverzekering eerder beëindigen. Je hebtdan onder andere te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeraars flexibel en ishet in de regel eenmogelijkheid je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Verbouwen

Ga je tevens verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet compleet gedekt bent wanneer de huis niet water- en winddicht is. Ook eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{andere huis} langere tijd leeg. Moet je je woning nogverbouwen? Tevens dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Inhet geval dat een kliklaminaatvloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet noodzakelijk om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven