wat is een opstalverzekering

Opstalverzekering Sns

Een opstalverzekeringvergelijken en aan gaan via deze site isheel gemakkelijk. Bij ons vergelijk je opstalverzekeringenop premie én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je premie kunt geld besparen. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meestvoordelige opstalverzekeringafsluit, maar dat je er tevens een kiest die het slimstebij jou past.

Eenvoudig en simpel je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op kosten én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet spoorslags wat voor jou de goedkoopste en voordeligste opstalverzekering is. Sluit dezeonmiddellijk af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Als je een huis koopt ben je daar uiteraardtrots op. Je wilt dan ook dat als er iets mee gebeurt, dat jejouw huis weer kunt (laten) maken. Daarvoor sluit je een opstalverzekering af. Een opstalverzekering is niet verplicht.Toch wordt je normaal gesproken door de bank welvoorgeschreven om een opstalverzekering te regelen als je een hypotheek afsluit. Dat istevens niet zo gek. Ze lenen jou veel geld, en willenallicht wel dat het onderpand,jouw huis dus, goed is verzekerd.

Opstalverzekering aan gaan: zo werkt het

Bij ons vind je heelgemakkelijk de voordeligste opstalverzekering voor jouwsituatie. Je beantwoordt een aantal vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is easy want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardeberekening niet gebruiken. Hiernazie je stantepede de 3 betere dealsvoor je opstalverzekering dieje ook terstond online kunt afsluiten. Demeest voordelige opstalverzekering staat hier ook te allentijde bij. Je kunt uiteraardook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens meteen de premie berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 maal alles geregeld op een website,makkelijk toch?

Beëindigen bij premieverhoging

Als de verzekeraar depremie van je opstalverzekeringverhoogd, kun je je verzekering er stantepede opzeggen. Je moet dat wel binnen30 dagen nadat de kosten is verhoogd doen. Dit magtevens als de voorwaarden van de polisworden gewijzigd in jouw nadeel. In beide situaties moet heteen wijziging zijn die voor alle klanten wordt gedaan, en nietalleen voor jou.

Ga je verhuizen? Maak een nieuwe vergelijking

Bij een verhuizing heb je twee opties:

  1. Geef je adreswijziging door aan deverzekeraar

Als je je adres doorgeeft aan deverzekeringsmaatschappij, berekent deze een nieuwemaandprijs voor je. Die premie is gebaseerdop het adres, de huis en de inboedel die je hebt.Alleen een adreswijziging doorgeven is niet altijd degoedkopere optie. De kans is namelijk groot dat een andereverzekeraar beter aansluit op je nieuwewoonsituatie.

  • Zeg je oude inboedel- en opstalverzekering op en sluit een nieuwe verzekering af op jenieuwe adres.

Heb je een vergelijking gemaakt en is een andere verzekeringsmaatschappijinderdaad goedkoper of beter? Dan kun je dezesubiet aan gaan.

Glasverzekering

Glasschade is niet automatisch volledigmeeverzekerd in de opstalverzekeringofwel woonhuisverzekering. In vrijwel elke opstalverzekeringzit een basisbescherming voor glasschade. Of glasgebrekenwordt uitbetaald, ligt aan de wijze waarop het glasgebroken is. Is het glas gebroken door een ontploffing? Dan krijg je deonkosten terug van de opstalverzekeraar. Is het glas echter gebroken door eenbal die je zelf per ongeval door de ruit hebt gegooid? Danben je alleen gedekt als je het glas extra meeverzekerdhebt.

Gooit je buurmeisje een bal door je ruit, waardoorhet glas breekt? Dan kun je een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering van je buurjongen. In de vergelijkerkun je kiezen of je het dreigingop glasbreuk wel of niet wilt meeverzekeren. Met glas wordt vensterglas inramen en deuren bedoeld die dienen om licht door te laten. Kijk in depolisvoorwaarden van je opstalverzekering of glas is meeverzekerd in deallriskdekking. Dan hoef je geen extra glasverzekering af te sluiten.

Beste opstalverzekering

Ben je op zoek naar deslimste opstalverzekering? Door op deze website de opstalverzekering te vergelijken, vindje eenvoudig een verzekering voor jeopstal die bij jou past. Vul je eigen gegevens en de gegeven over jouwhuis in de vergelijker. Je ziet dan onverwijld wat voor jou geval demeest goedkope enbeste opstalverzekering is.

Verbouwen

Ga je tevens verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet volledig gedekt bent wanneer de woning niet water- en winddicht is. Ook eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{nieuwe woning} langere tijd leeg. Moet je je huis nogverbouwen? Tevens dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Inhet geval dat een houten vloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet noodzakelijk om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven