wat valt onder opstalverzekering

Opstalverzekering Monument

Een opstalverzekeringvergelijken en aan gaan via deze site isheel eenvoudig. Op dezewebsite vergelijk je opstalverzekeringenop kosten én kwaliteit. En, je krijgt korting, waardoorje tot wel 20% op je maandprijs kunt geld besparen. Vergelijk je via deze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de goedkoopste opstalverzekeringaangaat, maar dat je er tevens een kiest die het beterebij jou past.

Met een opstalverzekering, ook welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen schade. Onder de opstal vallen ondermeer een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering vergoedtonvoorziene schade aan je huis, veroorzaakt door onderandere brand, bliksem of storm. Hier kunje snel je opstalverzekeringvergelijken op kosten én kwaliteit. We hebben allegegevens over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Onze website heeft eenwijde vergelijking van opstalverzekeringen. Daarin kun je maarliefst 75 diverse verzekeringenmet elkaar vergelijken. Je vult een paar vragen in en jeziet aanstonds welke verzekeringen hetgoedkopere bij je gevalpassen. De verzekering van jouwkeuze kun je ooklinearecta online aan gaan. Binnenacht minuten kun je goed gedekt zijn en flinkuitsparen.

Opstalverzekering aan gaan: zo werkt het

Bij ons vind je heeleenvoudigen simpel de voordeligste opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt enkele vragen over jouwhuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is makkelijk want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardeberekening niet gebruiken. Hiernazie je spoorslags de 3 slimste dealsvoor je opstalverzekering dieje tevens acuut online kunt vinden. Degoedkoopste opstalverzekering staat hier tevens immer bij. Je kunt vanzelfsprekendook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook onmiddellijk de kosten berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 maal alles geregeld op 1 website,snel toch?

Afzeggen als je verhuist

Ga je verhuizen? Dan kun je je opstalverzekering opzeggen. Het huis dat jehebt verzekerd is dan namelijk niet meer van jou. Heb je eennieuw huis gekocht waar je nog gaat verbouwenen woon je nog tijdelijk in jouw oude huis? Dan kun je dit doorgeven aande verzekeringsmaatschappij. In de regel kun je de oude woning nog een poosjezonder extra kostengedekt houden op één verzekering zodat je geente veel verzekering nodig hebt. Overleg dit even met deverzekeringsmaatschappij, normaalgesproken kan dit voor rond twee maanden.

Ga je verhuizen? Maak een nieuwe vergelijking

Bij een verhuizing heb je 2 opties:

  1. Geef je adreswijziging door aan deverzekeraar

Als je jouw adres doorgeeft aan deverzekeraar, berekent deze een nieuwemaandprijs voor je. Die maandprijs is gebaseerdop het adres, de woning en de inventaris die je hebt.Alleen een adreswijziging doorgeven is niet immer debeste optie. De kans is namelijk groot dat een andereverzekeringsmaatschappij beter aansluit op je nieuwewoonsituatie.

  • Zeg je oude inboedel- en opstalverzekering op en sluit een nieuwe verzekering af op jenieuwe adres.

Heb je een vergelijking gemaakt en is een andere verzekeringsmaatschappijinderdaad voordeliger of beter? Dan kun je dezelinearecta vinden.

Opstalverzekering dekking

Stel je voor dat er brand uitbreekt en je huisdaarbij in ernstige mate beschadigd wordt.mogelijkerwijs is je dak wel kapot of raken allemuren beschadigd. Je wilt alles zo efficiënt een mogelijkheid weer intact krijgen, maar datgaat wat kosten. Heb je een opstalverzekering?Dan vergoedt de opstalverzekeraar de beschadigingen aan je opstal.Een opstalverzekeraar betaalt geen gebreken door slechtonderhoud en schade die met opzet is aangebracht aan de opstal. Alsje een verzekering afsluit voor je opstal, heb je dekeuze uit 3 typendekkingen:

Uitgebreide dekking

De basisverzekering van de opstalverzekering is debrede dekking. Bij dezebescherming vergoedt je verzekeringsmaatschappijgebreken opgelopen door brand, ontploffing, neerstortende vliegtuigen,storm (vanaf windkracht 7), onvoorziene waterschade, diefstal en (poging tot)inbraak, vandalisme, olie, rook, roet, aanrijding, omvallen van bomen engebreken door scherven van ruiten en spiegels.

Extra uitgebreide dekking

Een extra uitgebreide opstalverzekering heeft dedekking van de uitbreiding dekking met alsuitbreiding: schroei-, zeng- en smeltschade, gebreken door neerslagdie binnenstroomt en schade door hak- en breekwerk dat moet wordenuitgevoerd om een defect te vinden in een waterleiding.

Allrisk

De meest bredebescherming van de opstalverzekeringwordt ook wel allrisk genoemd. Neem je deze dekking? Dan ben jeverzekerd tegen elk soort gebreken aan jouw opstal,behalve de schade ontstaan door: aardbevingen, overstromingen,oorlog, atoomkernreacties, slechte fundering en glasschade.

Opstalverzekering annuleren

Ga je bijvoorbeeld verhuizen en wil jeje opstalverzekering(woonhuisverzekering) annuleren? Dan kun je dit makkelijkdoen door een e-mail te sturen naar je opstalverzekeraar. In deregel kun je je opstalverzekering ook onlineopzeggen op de website van jeverzekeringsmaatschappij. Daarnaast kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je precies weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij een aantalopstalverzekeringsmaatschappijen kun je jouw opstalverzekering pas maandelijks afzeggen na de 1stecontracttermijn van een jaar.Als je opstalverzekeraar de polisvoorwaarden wijzigt in jouw nadeel, kun je de opstalverzekering eerder opzeggen. Je hebtdan onder meer te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeringsmaatschappijen flexibel en ishet over het algemeen mogelijk je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Opstalverzekering afzeggen door verhuizen

Vergeet na een verhuziing niet te opnieuw te kijken naarje opstalverzekering.Mogelijkerwijs ga je wel veel groter wonen en heb jeeen ander soort dak en nu ook een tuinhuisje. Deze veranderingenzorgen ervoor dat de maandprijs van je opstalverzekering verandert, omdat de herbouwwaarde van je huisverandert. Het is cruciaal dat je alle wijzigingen zoeenvoudig een optie doorgeeft aan je opstalverzekeraar. Zo ben jij geen moment onderverzekerd.Verhuis je van een koophuis naar een appartement? Dan heb je meestal geen opstalverzekeringmeer nodig. In de regel wordt deze danafgesloten door de VvE. Het is slim om de opstalverzekering net zo lang aan tehouden, totdat je geen eigenaar meer bent van de woning. In situatievan schade aan de opstal ben jij dan nog telkensverzekerd.

Scroll naar boven