goedkope opstalverzekering

Opstalverzekering Huurwoning

Een opstalverzekeringvergelijken en aan gaan via onze site isheel eenvoudig. Hier vergelijk je opstalverzekeringenop premie én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je maandprijs kunt besparen. Vergelijk je via deze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de goedkoopste opstalverzekeringaangaat, maar dat je er tevens een kiest die het voordeligstebij jou past.

Met een opstalverzekering, tevens welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen gebreken. Onder de opstal vallen onderandere een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering betaaltonvoorziene gebreken aan je huis, veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, bliksem of storm. Hier kunje easy je opstalverzekeringvergelijken op prijs én kwaliteit. We hebben allekennis over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Deze website heeft eenwijde vergelijking van opstalverzekeringen. Daarin kun je maarliefst 75 diverse verzekeringenmet elkaar vergelijken. Je vult enkele vragen in en jeziet meteen welke verzekeringen hetvoordeligste bij jouw gevalpassen. De verzekering van jouwkeuze kun je ookgauw online afsluiten. Binnen10 minuten kun je goed gedekt zijn en flinkuitsparen.

Opstalverzekering afsluiten: zo werkt het

Bij ons vind je heelgemakkelijk de slimste opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt een paar vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is simpel want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardemeter niet gebruiken. Hiernazie je stantepede de 3 slimste dealsvoor jouw opstalverzekering dieje ook subiet online kunt aan gaan. Demeest goedkope opstalverzekering staat hier ook immer bij. Je kunt vanzelfsprekendook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens subiet de kosten berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 keer alles geregeld op één website,makkelijk toch?

Annuleren als je verhuist

Ga je verhuizen? Dan kun je je opstalverzekering beëindigen. Het huis dat jehebt verzekerd is dan namelijk niet meer van jou. Heb je eenandere woning gekocht waar je nog gaat verbouwenen woon je nog tijdelijk in je oude huis? Dan kun je dit doorgeven aande verzekeraar. Meestal kun je de oude woning nog een poosjevoor niksmeeverzekerd houden op één verzekering zodat je geendubbel verzekering nodig hebt. Overleg dit even met deverzekeringsmaatschappij, normaalgesproken kan dit voor ongeveer twee maanden.

Opstalverzekering voorgeschreven bij hypotheek

Een opstalverzekeringis niet wettelijk verplicht, maar wordt wel meestal verplicht gesteld als je eenhypotheek afsluit. Dit is allichtniet zo gek. Je huis is namelijk veel geld waard. Geld wat je leent van dehypotheekverstrekker. Stel dat je je hypotheek niet meer kunt betalen,dan kun je altijd nog het huis verkopen om je leningterug te betalen. Maar als het huis afbrandt, heeft de hypotheekverstrekkerniets meer. Daarom willen ze dat je het huis goed verzekert. Tevens alsje genoeg geld hebt om het hele huis zelf te betalen, is hetslim een verzekering voor het huis af te sluiten.Als het huis afbrandt kost het namelijk nog telkens veel geldom een nieuw huis te aanschaffen of te bouwen.

Opstalverzekering dekking

Stel je voor dat er brand uitbreekt en je huisdaarbij in ernstige mate beschadigd wordt.soms is je dak wel kapot of raken allemuren beschadigd. Je wilt alles zo eenvoudig mogelijk weer intact krijgen, maar datgaat wat kosten. Heb je een opstalverzekering?Dan betaalt de opstalverzekeraar de beschadigingen aan je opstal.Een opstalverzekeraar betaalt geen schade door slechtonderhoud en schade die met opzet is aangebracht aan de opstal. Alsje een verzekering afsluit voor je opstal, heb je dekeuze uit 3 typendekkingen:

Uitgebreide dekking

De basisverzekering van de opstalverzekering is debrede dekking. Bij dezedekking vergoedt je verzekeraargebreken opgelopen door brand, ontploffing, neerstortende vliegtuigen,storm (vanaf windkracht 7), onvoorziene waterschade, diefstal en (poging tot)inbraak, vandalisme, olie, rook, roet, aanrijding, omvallen van bomen engebreken door scherven van ruiten en spiegels.

Extra uitgebreide dekking

Een extra brede opstalverzekering heeft debescherming van de uitbreiding bescherming met alsuitbreiding: schroei-, zeng- en smeltschade, schade door neerslagdie binnenstroomt en gebreken door hak- en breekwerk dat moet wordenuitgevoerd om een defect te vinden in een waterleiding.

Allrisk

De meest uitgebreidedekking van de opstalverzekeringwordt tevens wel allrisk genoemd. Neem je deze dekking? Dan ben jegedekt tegen elk soort gebreken aan jouw opstal,behalve de gebreken ontstaan door: aardbevingen, overstromingen,oorlog, atoomkernreacties, slechte fundering en glasschade.

Opstalverzekering huurhuis

Huur jij een huis van je huisbaas? Dan is een opstalverzekering aangaan niet nodig. Als er schade ontstaat aan de opstal doorbrand, storm of bijvoorbeeld inbraak, dan zijn dekosten van de opgelopen schade voor de eigenaar van dewoning. Het is daarom cruciaal dat de huiseigenaar zelf een opstalverzekering afsluit, maar daar hoef jij je als huurder geenzorgen over te maken.

Opstalverzekering annuleren door verhuizen

Ga je binnenkort verhuizen of ben je net verhuisd naar eenander postcodegebied? Soms ga je wel veel groter wonen en heb jeeen ander soort dak en nu ook een tuinhuisje. Deze veranderingenzorgen ervoor dat de kosten van je opstalverzekering verandert, omdat de herbouwwaarde van je huisverandert. Het is doorslaggevend dat je alle wijzigingen zoeenvoudig mogelijk doorgeeft aan je opstalverzekeraar. Zo ben jij geen moment onderverzekerd.Verhuis je van een koophuis naar een appartement? Dan heb je meestal geen opstalverzekeringmeer nodig. In de regel wordt deze danafgesloten door de VvE. Het is verstandig om de opstalverzekering net zo lang aan tehouden, totdat je geen eigenaar meer bent van de woning. In gevalvan schade aan de opstal ben jij dan nog telkensverzekerd.

Scroll naar boven