opstalverzekering huurwoning

Opstalverzekering Huis

Een opstalverzekeringvergelijken en afsluiten via deze site isheel simpel. Bij ons vergelijk je opstalverzekeringenop kostprijs én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je maandprijs kunt geldoverhouden. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meest goedkope opstalverzekeringafsluit, maar dat je er tevens een kiest die het beterebij jou past.

Gemakkelijk en eenvoudig je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op prijs én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet linearecta wat voor jou de meest goedkope en beste opstalverzekering is. Sluit dezeogenblikkelijk af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Deze website heeft eenbrede vergelijking van opstalverzekeringen. Daarin kun je maarliefst vijfenzeventig verscheidene verzekeringenmet elkaar vergelijken. Je vult een aantal vragen in en jeziet linearecta welke verzekeringen hetvoordeligste bij je gevalpassen. De verzekering van jouwkeuzemogelijkheid kun je tevensogenblikkelijk online aan gaan. Binnenacht minuten kun je goed gedekt zijn en flinkbesparen.

Opstalverzekering vinden: zo werkt het

Bij ons vind je heeleasy de betere opstalverzekering voor jouwsituatie. Je beantwoordt een aantal vragen over jouwhuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is snel want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardemeter niet gebruiken. Hiernazie je subiet de 3 voordeligste dealsvoor je opstalverzekering dieje ook meteen online kunt vinden. Devoordeligste opstalverzekering staat hier ook immer bij. Je kunt vanzelfsprekendtevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook aanstonds de maandprijs berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 keer alles geregeld op één website,easy toch?

Afzeggen bij premieverhoging

Als de verzekeraar demaandprijs van je opstalverzekeringverhoogd, kun je jouw verzekering er linea recta beëindigen. Je moet dat wel binnen30 dagen nadat de maandprijs is verhoogd doen. Dit magtevens als de polisvoorwaardenworden gewijzigd in jouw nadeel. In beide situaties moet heteen wijziging zijn die voor alle klanten wordt gedaan, en nietalleen voor jou.

Wat is de herbouwwaarde?

Aan de hand van de herbouwwaarde wordt vastgesteld voor welkbedrag je je huis moet verzekeren. De herbouwwaarde is het bedrag datnodig is om je huis opnieuw te bouwen, op dezelfde plek en manier.

Herbouwwaarde berekenen

De bestemanier om de herbouwwaarde vast te stellen is door hetgebruiken van een herbouwwaardemeter. Hierbij wordt aan de hand van het typehuis, de klasse van de bouwdelen en de inhoud deherbouwwaarde vastgesteld. Veel woonverzekeringsmaatschappijenverlenen op basis van een (naar waarheid ingevulde) herbouwwaardemeter garantietegen onderverzekering.

Herbouwwaardemeter

Wil je een opstalverzekeringaan gaan? Dan is de herbouwwaarde van je huis belangrijk. De herbouwwaarde van je huis is het bedragdat nodig is om je huis op dezelfde plek, op dezelfde manier teherbouwen. Door de herbouwwaarde weet jouw verzekeraarvoor welk bedrag je opstal verzekerd moet worden. Deherbouwwaarde wordt gemeten aan de hand van de vragen die je invult in devergelijker onder het kopje “Je woning”. Dezevoorkomt dat je ondergedekt bent. En hierdoor ben jezelfs gedekt tegen onderverzekering. Heb je een huis met een grootwoonoppervlak en onder meer een rieten dak? In specialegevallen is het slim om de herbouwwaarde te latenopmeten door een taxateur.

Opstalverzekering dekking

Stel je voor dat er brand uitbreekt en je woningdaarbij in ernstige mate beschadigd wordt.mogelijkerwijs is je dak wel kapot of raken allemuren beschadigd. Je wilt alles zo in enkelestappen een optie weer intact krijgen, maar datgaat wat kosten. Heb je een opstalverzekering?Dan betaalt de opstalverzekeraar de beschadigingen aan je opstal.Een opstalverzekeraar vergoedt geen schade door slechtonderhoud en schade die met opzet is aangebracht aan de opstal. Alsje een verzekering afsluit voor je opstal, heb je dekeus uit 3 typendekkingen:

Uitgebreide dekking

De basisverzekering van de opstalverzekering is debrede dekking. Bij dezebescherming betaalt je verzekeringsmaatschappijschade opgelopen door brand, ontploffing, neerstortende vliegtuigen,storm (vanaf windkracht 7), onvoorziene waterschade, diefstal en (poging tot)inbraak, vandalisme, olie, rook, roet, aanrijding, omvallen van bomen engebreken door scherven van ruiten en spiegels.

Extra uitgebreide dekking

Een extra uitgebreide opstalverzekering heeft debescherming van de uitbreiding bescherming met alsuitbreiding: schroei-, zeng- en smeltschade, schade door neerslagdie binnenstroomt en schade door hak- en breekwerk dat moet wordenuitgevoerd om een defect te vinden in een waterleiding.

Allrisk

De meest grotebescherming van de opstalverzekeringwordt tevens wel allrisk genoemd. Neem je deze dekking? Dan ben jegedekt tegen elk soort schade aan jouw opstal,behalve de schade ontstaan door: aardbevingen, overstromingen,oorlog, atoomkernreacties, slechte fundering en glasschade.

Opstalverzekering beëindigen

Ga je bijvoorbeeld verhuizen en wil jejouw opstalverzekering(woonhuisverzekering) beëindigen? Dan kun je dit makkelijkdoen door een e-mail te sturen naar jouw opstalverzekeraar. Vrijwel altijd kun je jouw opstalverzekering tevens onlinebeëindigen op de website van jeverzekeraar. Daarnaast kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je precies weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij een aantalopstalverzekeringsmaatschappijen kun je jouw opstalverzekering pas permaand annuleren na de 1stecontracttermijn van 1 kalenderjaar.Als je opstalverzekeraar de polisvoorwaarden wijzigt in jouw nadeel, kun je de opstalverzekering eerder opzeggen. Je hebtdan bijvoorbeeld te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeringsmaatschappijen flexibel en ishet over het algemeen mogelijk je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Opstalverzekering annuleren door verhuizen

Ga je binnenkort verhuizen of ben je net verhuisd naar eenander postcodegebied? Wellicht ga je wel veel groter wonen en heb jeeen ander soort dak en nu tevens een tuinhuisje. Deze veranderingenzorgen ervoor dat de maandprijs van je opstalverzekering verandert, omdat de herbouwwaarde van je huisverandert. Het is vaninvloed dat je alle wijzigingen zosimpel eenmogelijkheid doorgeeft aan je opstalverzekeraar. Zo ben jij geen moment onderverzekerd.Verhuis je van een koophuis naar een appartement? Dan heb je vaak geen opstalverzekeringmeer nodig. Vaak wordt deze danafgesloten door de VvE. Het is interessant om de opstalverzekering net zo lang aan tehouden, totdat je geen eigenaar meer bent van de woning. In gevalvan gebreken aan de opstal ben jij dan nog continuverzekerd.

Scroll naar boven