opstalverzekering verhuurde woning

Opstalverzekering Engels

Een opstalverzekeringvergelijken en afsluiten via onze site isheel makkelijk. Bij ons vergelijk je opstalverzekeringenop premie én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je premie kunt geldoverhouden. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de voordeligste opstalverzekeringaangaat, maar dat je er tevens een kiest die het goedkoperebij jou past.

Met een opstalverzekering, ook welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen schade. Onder de opstal vallen ondermeer een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering betaaltonvoorziene gebreken aan je huis, veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, bliksem of storm. Bij ons kunje simpel je opstalverzekeringvergelijken op kostprijs én kwaliteit. We hebben alleinformatie over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Als je een huis koopt ben je daar natuurlijktrots op. Je wilt dan ook dat als er iets mee gebeurt, dat jeje huis weer kunt (laten) maken. Daarvoor sluit je een opstalverzekering af. Een opstalverzekering is niet verplicht.Per slot van rekening wordt je in deregel door de bank welgeboden om een opstalverzekering te regelen als je een hypotheek afsluit. Dat istevens niet zo gek. Ze lenen jou veel geld, en willenuiteraard wel dat het onderpand,jouw huis dus, goed is verzekerd.

Opstalverzekering vinden: zo werkt het

Bij ons vind je heelsimpel de voordeligste opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt een aantal vragen over jouwhuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is easy want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardeberekening niet gebruiken. Hiernazie je ogenblikkelijk de 3 beste dealsvoor je opstalverzekering dieje tevens linearecta online kunt aan gaan. Degoedkoopste opstalverzekering staat hier tevens te allentijde bij. Je kunt natuurlijkook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook stantepede de kosten berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén maal alles geregeld op 1 website,makkelijk toch?

Afzeggen als je verhuist

Ga je verhuizen? Dan kun je je opstalverzekering opzeggen. Het huis dat jehebt gedekt is dan namelijk niet meer van jou. Heb je eenander huis gekocht waar je nog gaat verbouwenen woon je nog tijdelijk in je oude huis? Dan kun je dit doorgeven aande verzekeraar. Vrijwel altijd kun je de oude woning nog een poosjezonder kostengedekt houden op een verzekering zodat je geenextra verzekering nodig hebt. Overleg dit even met deverzekeraar, in de regel kan dit voor rondom twee maanden.

Ga je verhuizen? Maak een nieuwe vergelijking

Bij een verhuizing heb je twee opties:

  1. Geef je adreswijziging door aan deverzekeraar

Als je jouw adres doorgeeft aan deverzekeringsmaatschappij, berekent deze een nieuwekosten voor je. Die maandprijs is gebaseerdop het adres, de woning en de spullen die je hebt.Alleen een adreswijziging doorgeven is niet altijd debetere optie. De kans is meestal groot dat een andereverzekeraar beter aansluit op je nieuwewoonsituatie.

  • Zeg je oude inboedel- en opstalverzekering op en sluit een nieuwe verzekering af op jenieuwe adres.

Heb je een vergelijking gemaakt en is een andere verzekeraarinderdaad voordeliger of beter? Dan kun je dezeacuut vinden.

Dezelfde verzekeringsmaatschappij als inboedelverzekering

Wil jij naast een opstalverzekeringtevens een verzekering vinden voor je inboedel?Verzeker deze dan bij dezelfde verzekeraar. Jevoorkomt dan ook ruzie bij het vaststellen onder welkeverzekering de schade valt, aangezien er maar een aanspreekpunt is.Ernaast krijg je hierdoor in deregel een voordelige premie, omdat je beideverzekeringen in één pakket verzekerd.

Opstalverzekering verplicht

In een opstalverzekeringverplicht? Nee, het is wettelijk nietvereist om een opstalverzekering af te sluiten. Heb je een koophuis of ben jeje van een huis te aankopen, en heb je dus eenhypotheek lopen of nodig? Dan verplicht dehypotheekverstrekker je in de regel wel om eenopstalverzekering af te sluiten. Zois de hypotheekverstrekker er tenminste zeker van dat je je hypotheeknog kunt terugbetalen in het situatie je opstal enormegebreken oploopt. Je opstal heeft namelijk een grote waarde, en al datgeld kunnen de meeste mensen niet zomaar ophoesten. Alsje een opstalverzekering hebt, wordtde geleden gebreken uitgekeerd door jeopstalverzekeraar. De meeste hypotheekverstrekkers willen daarom dat de opstalverzekering start op de dag dat de woning wordt opgeleverd.

Verbouwen

Ga je ook verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet volledig gedekt bent opwelk moment de huis niet water- en winddicht is. Tevens eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{andere huis} langere tijd leeg. Moet je je huis nogverbouwen? Ook dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Wanneer een vloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet van belang om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven