Opstalverzekeringen wat is de beste

Opstalverzekering Consumentenbond

Een opstalverzekeringvergelijken en afsluiten via deze site isheel makkelijk. Hier vergelijk je opstalverzekeringenop kosten én kwaliteit. En, je krijgt korting, waardoorje tot wel 20% op je maandprijs kunt besparen. Vergelijk je via deze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meestvoordelige opstalverzekeringafsluit, maar dat je er ook een kiest die het slimstebij jou past.

Met een opstalverzekering, ook welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen schade. Onder de opstal vallen onderandere een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering betaaltonvoorziene schade aan je huis, veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, bliksem of storm. Op onze website kunje simpel je opstalverzekeringvergelijken op prijs én kwaliteit. We hebben alleinformatie over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Ben je van plan om een huiste aanschaffen en moet je een opstalverzekering afsluiten? Opdeze website kun je makkelijk de opstalverzekering vergelijken op premieen dekking. Zo vind jij in enkele stappen eneasy een opstalverzekering diepast bij je opstal. Vul in de vergelijker in of je een huur- ofkoopwoning hebt. Vul ook je postcode, huisnummer en geboortedatum in.Je krijgt nu de keuzemogelijkheid om ookde inboedelverzekering ook meete nemen in de vergelijking. Kies of je dit wilt of niet en vul je gegevens envoorkeuren verder in. Om een opstalverzekeringte vinden die past bij jouw huis, moeten we weten wat de staat van je huisis én of je je opstal aanvullend wilt verzekeren. Onder het kopje ‘Jewoning’ vul je in wat voor type huis je hebt, wat de bouwaard van demuren is, hoeveel kamers je woning heeft, of je woning beveiligdis, wat de oppervlakte van je woning is én wat het bouwkalenderjaar van je woning is. Onder ‘Opstalverzekering’ vul je kennis in over hetmeeverzekeren van je fundering, de inhoud van je huis (m³), de gevel en de kwaliteitvan de keuken, de badkamer en de woonkamer. Heb je dit allemaal aangegeven?Dan kun jij de opstalverzekeringvergelijken op dekking en prijs.

Opstalverzekering vinden: zo werkt het

Bij ons vind je heeleenvoudigen simpel de voordeligste opstalverzekering voor jouwsituatie. Je beantwoordt enkele vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is makkelijk want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardecalculator niet gebruiken. Hiernazie je aanstonds de 3 beste dealsvoor jouw opstalverzekering dieje ook linearecta online kunt aan gaan. Demeest voordelige opstalverzekering staat hier tevens immer bij. Je kunt allichtook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook onverwijld de kosten berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén keer alles geregeld op een website,easy toch?

Afzeggen opstalverzekering

Een nieuwe opstalverzekeringafsluiten is zo geregeld. Als je nog een verzekering hebtlopen moet je die zekerbeëindigen. Tevens dat is tegenwoordig heelgemakkelijk. Als je opstalverzekering eenmaal een jaar heeft gelopen kun je die iedere dag beëindigen.Je hebt dan een maand opzegtermijn. Dus als je 1 februari opzegt, stoptde verzekering 1 maart. Om het easy te maken hebben weeen kant-en-klare opzegbrief voor je.

Wat is een opstalverzekering?

Een opstalverzekeringis de verzekering waarmee je je huis verzekert tegenonvoorziene gebreken, zoals brand-, water-, en stormgebreken(vanaf windkracht 7). Het gaat hierbij om schade aan alles watnagelvast zit aan de woning.

Dezelfde verzekeringsmaatschappij als inboedelverzekering

Wil jij naast een opstalverzekeringook een verzekering aan gaan voor je inboedel?Verzeker deze dan bij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Jevoorkomt dan ook narigheid bij het vaststellen onder welkeverzekering de gebreken valt, aangezien er maar een aanspreekpunt is.Ook krijg je hierdoor meestal een voordelige premie, omdat je beideverzekeringen in 1 pakket verzekerd.

Opstalverzekering annuleren

Ga je bijvoorbeeld verhuizen en wil jeje opstalverzekering(woonhuisverzekering) beëindigen? Dan kun je dit makkelijkdoen door een e-mail te sturen naar je opstalverzekeraar. Vrijwel altijd kun je jouw opstalverzekering tevens onlineafzeggen op de website van jeverzekeringsmaatschappij. Daarnaast kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je exact weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij een aantalopstalverzekeraars kun je je opstalverzekering pas maandelijks afzeggen na de eerstecontracttermijn van één twaalf maanden.Als je opstalverzekeraar de voorwaarden van depolis wijzigt in je nadeel, kun je de opstalverzekering eerder beëindigen. Je hebtdan onder andere te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeraars flexibel en ishet in de regel eenmogelijkheid je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Verbouwen

Ga je tevens verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet volledig gedekt bent opwelk moment de woning niet water- en winddicht is. Ook eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{andere huis} langere tijd leeg. Moet je je woning nogverbouwen? Ook dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Inhet geval dat een kliklaminaatvloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet noodzakelijk om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven