wat is opstalverzekering

Opstal Verzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en vinden via deze site isheel eenvoudig. Bij ons vergelijk je opstalverzekeringenop premie én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je premie kunt besparen. Vergelijk je via deze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meest goedkope opstalverzekeringafsluit, maar dat je er ook een kiest die het slimstebij jou past.

Easy en snel je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op kostprijs én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet meteen wat voor jou de meestvoordelige en slimste opstalverzekering is. Sluit dezesubiet af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Onze website heeft eengrote vergelijking van opstalverzekeringen. Daarin kun je maarliefst vijfenzeventig diverse verzekeringenmet elkaar vergelijken. Je vult enkele vragen in en jeziet aanstonds welke verzekeringen hetgoedkopere bij jouw situatiepassen. De verzekering van jouwkeus kun je tevensterstond online aan gaan. Binnenvijf minuten kun je goed verzekerd zijn en flinkbesparen.

Opstalverzekering aan gaan: zo werkt het

Bij ons vind je heelgemakkelijk de betere opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt enkele vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is easy want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardemeter niet gebruiken. Hiernazie je terstond de 3 beste dealsvoor jouw opstalverzekering dieje tevens gauw online kunt aan gaan. Demeest voordelige opstalverzekering staat hier tevens immer bij. Je kunt allichttevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook subiet de premie berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 maal alles geregeld op één website,easy toch?

Bescherming opstalverzekering

Alle opstalverzekeringendie je kunt vergelijken en vinden hebben diversedekkingen: All-Risk en Extra Uitgebreid. Bij een Extrauitgebreide bescherming ben je algoed verzekerd voor schade zoals:

  • Brand
  • Blikseminslag
  • Stormschade
  • Waterschade
  • Schade door hak- en breekwerk om eenlek op te sporen
  • Hagelschade

Met een allrisk bescherming is bijna allesverzekerd, zelfs als je zelf de schade veroorzaakt.

Opstalverzekering VvE

Woon je in een appartement? Een opstalverzekering vinden is dan nietimmer nodig. De Vereniging van Eigenaren (VvE) sluitin de regel een VvE-opstalverzekering af voor het helegebouw en de daar bijbehorende appartementen. De opstalverzekering vergoedt in dit situatieschade aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals demuren, vloeren en gevels. Heb je het appartement net verbouwd enbijvoorbeeld een nieuwe keuken aangeschaft? Dan kun jeervoor kiezen om deze extra te verzekeren met een aanvullende verzekering. Inde voorwaarden van de polis van de opstalverzekering van de VvE wordt namelijk niet uitgegaan van ditsoort woningverbeteringen. Controleer bij jouw VvE te allentijde voor de zekerheid of er een opstalverzekeringis afgesloten.

Korting

Veel opstalverzekeringsmaatschappijen gevenkorting op je maandprijs wanneer jouwhuis is beveiligd. In onze vergelijking kun je aangeven of je eenPolitiekeurmerk Veilig Wonen of Borg-certificaat hebt. Opstalverzekeringsmaatschappijenschatten de kans op gebreken aan de opstal dan kleiner. Ben je in hetbezit van een Politiekeurmerk Veilig Wonen of het Borg-certificaat? Dan gevende meeste opstalverzekeraars je 10% korting.

Betere opstalverzekering

Ben je op zoek naar debetere opstalverzekering? Door bij ons de opstalverzekering te vergelijken, vindje efficiënt een verzekering voor jeopstal die bij jou past. Vul je eigen gegevens en de gegeven over jewoning in de vergelijker. Je ziet dan onverwijld wat voor jou situatie devoordeligste enbetere opstalverzekering is.

Verbouwen

Ga je ook verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet helemaal verzekerd bent opwelk moment de woning niet water- en winddicht is. Tevens eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{andere huis} langere tijd leeg. Moet je je woning nogverbouwen? Ook dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Wanneer een houten vloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet belangrijk om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven