opstalverzekering vve

Inboedelverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en vinden via onze site isheel simpel. Op dezewebsite vergelijk je opstalverzekeringenop kosten én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je premie kunt geldoverhouden. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meestvoordelige opstalverzekeringaangaat, maar dat je er ook een kiest die het voordeligstebij jou past.

Met een opstalverzekering, tevens welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen gebreken. Onder de opstal vallen bijvoorbeeld een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering dektonvoorziene schade aan je huis, veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, bliksem of storm. Op deze website kunje simpel je opstalverzekeringvergelijken op kostprijs én kwaliteit. We hebben allegegevens over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Als je een huis koopt ben je daar vanzelfsprekendtrots op. Je wilt dan tevens dat als er iets mee gebeurt, dat jeje huis weer kunt (laten) maken. Daarvoor sluit je een opstalverzekering af. Een opstalverzekering is niet verplicht.Uiteindelijk wordt je normaal gesproken door de bank welverplicht om een opstalverzekering te regelen als je een hypotheek afsluit. Dat istevens niet zo gek. Ze lenen jou veel geld, en willennatuurlijk wel dat het onderpand,je huis dus, goed is verzekerd.

Opstalverzekering vinden: zo werkt het

Bij ons vind je heeleasy de voordeligste opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt een paar vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is makkelijk want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardemeter niet gebruiken. Hiernazie je terstond de 3 betere dealsvoor jouw opstalverzekering dieje tevens spoorslags online kunt aan gaan. Demeest goedkope opstalverzekering staat hier tevens immer bij. Je kunt uiteraardook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook acuut de maandprijs berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 keer alles geregeld op 1 website,simpel toch?

Afzeggen bij premieverhoging

Als de verzekeringsmaatschappij depremie van je opstalverzekeringverhoogd, kun je jouw verzekering er aanstonds opzeggen. Je moet dat wel binnen30 dagen nadat de premie is verhoogd doen. Dit magook als de voorwaarden van de polisworden gewijzigd in je nadeel. In beide gevallen moet heteen wijziging zijn die voor alle klanten wordt gedaan, en nietalleen voor jou.

Ga je verhuizen? Maak een nieuwe vergelijking

Bij een verhuizing heb je twee opties:

  1. Geef je adreswijziging door aan deverzekeraar

Als je je adres doorgeeft aan deverzekeraar, berekent deze een nieuwekosten voor je. Die maandprijs is gebaseerdop het adres, de woning en de inventaris die je hebt.Alleen een adreswijziging doorgeven is niet te allen tijde degoedkopere optie. De kans is namelijk groot dat een andereverzekeringsmaatschappij beter aansluit op je nieuwewoonsituatie.

  • Zeg je oude inboedel- en opstalverzekering op en sluit een nieuwe verzekering af op jenieuwe adres.

Heb je een vergelijking gemaakt en is een andere verzekeraarinderdaad voordeliger of beter? Dan kun je dezeogenblikkelijk vinden.

Goedkoopste opstalverzekering

Je opstalverzekeringvergelijken helpt je al om de goedkoopste opstalverzekeringte vinden. Na het invullen van jouw gegevens in de vergelijker krijg jeaanstonds te zien welke opstalverzekeraar degoedkoopste opstalverzekering aanbiedt. Maar ook naast het vergelijkenvan je opstalverzekering zijn er almeerdere factoren die je kunnenassisteren om een goedkope opstalverzekering af te sluiten. Verzeker voordelig jeopstal. Onderstaande hintsassisteren je eenvoudig op weg.

Opstalverzekering opzeggen

Ga je bijvoorbeeld verhuizen en wil jejouw opstalverzekering(woonhuisverzekering) opzeggen? Dan kun je dit sneldoen door een e-mail te sturen naar jouw opstalverzekeraar. Vrijwel altijd kun je jouw opstalverzekering ook onlineopzeggen op de website van jeverzekeringsmaatschappij. Ook kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je precies weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij niet alleopstalverzekeringsmaatschappijen kun je jouw opstalverzekering pas elke maand afzeggen na de 1stecontracttermijn van een 12 maanden.Als je opstalverzekeraar de voorwaarden wijzigt in jouw nadeel, kun je de opstalverzekering eerder opzeggen. Je hebtdan bijvoorbeeld te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeringsmaatschappijen flexibel en ishet over het algemeen mogelijk je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Verbouwen

Ga je ook verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet volledig gedekt bent wanneer de woning niet water- en winddicht is. Tevens eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{andere huis} langere tijd leeg. Moet je je woning nogverbouwen? Ook dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Op het moemnt dat een houten vloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet noodzakelijk om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven