opstalverzekering huurwoning

Dekking Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en vinden via deze site isheel makkelijk. Op dezewebsite vergelijk je opstalverzekeringenop kostprijs én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je kosten kunt besparen. Vergelijk je via deze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meestvoordelige opstalverzekeringaangaat, maar dat je er ook een kiest die het bestebij jou past.

Met een opstalverzekering, tevens welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen schade. Onder de opstal vallen ondermeer een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering betaaltonvoorziene gebreken aan je huis, veroorzaakt door onderandere brand, bliksem of storm. Hier kunje snel je opstalverzekeringvergelijken op kostprijs én kwaliteit. We hebben alleinformatie over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Onze website heeft eenwijde vergelijking van opstalverzekeringen. Daarin kun je maarliefst 75 verschillende verzekeringenmet elkaar vergelijken. Je vult enkele vragen in en jeziet linearecta welke verzekeringen hetslimste bij je gevalpassen. De verzekering van jekeus kun je tevensonmiddellijk online vinden. Binnenvijf minuten kun je goed verzekerd zijn en flinkgeld besparen.

Opstalverzekering afsluiten: zo werkt het

Bij ons vind je heelsnelen simpel de beste opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt enkele vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is easy want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardeberekening niet gebruiken. Hiernazie je terstond de 3 betere dealsvoor jouw opstalverzekering dieje tevens subiet online kunt aan gaan. Demeest voordelige opstalverzekering staat hier tevens immer bij. Je kunt allichttevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens subiet de kosten berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén maal alles geregeld op één website,simpel toch?

Bescherming opstalverzekering

Alle opstalverzekeringendie je kunt vergelijken en aan gaan hebben verschillendedekkingen: All-Risk en Extra Uitgebreid. Bij een Extrawijde dekking ben je algoed gedekt voor gebreken zoals:

  • Brand
  • Blikseminslag
  • Stormschade
  • Waterschade
  • Gebreken door hak- en breekwerk om eenlek op te sporen
  • Hagelschade

Met een allrisk dekking is bijna allesverzekerd, zelfs als je zelf de gebreken veroorzaakt.

Wat is een opstalverzekering?

Een opstalverzekeringis de verzekering waarmee je je huis verzekert tegenonvoorziene gebreken, zoals brand-, water-, en stormschade(vanaf windkracht 7). Het gaat hierbij om schade aan alles watnagelvast zit aan de woning.

Opstalverzekering dekking

Stel je voor dat er brand uitbreekt en je huisdaarbij in ernstige mate beschadigd wordt.misschien is je dak wel kapot of raken allemuren beschadigd. Je wilt alles zo eenvoudig een mogelijkheid weer intact krijgen, maar datgaat wat kosten. Heb je een opstalverzekering?Dan vergoedt de opstalverzekeraar de beschadigingen aan je opstal.Een opstalverzekeraar vergoedt geen gebreken door slechtonderhoud en schade die met opzet is aangebracht aan de opstal. Alsje een verzekering afsluit voor je opstal, heb je deoptie uit 3 soortendekkingen:

Uitgebreide dekking

De basisverzekering van de opstalverzekering is dewijde dekking. Bij dezedekking betaalt je verzekeringsmaatschappijschade opgelopen door brand, ontploffing, neerstortende vliegtuigen,storm (vanaf windkracht 7), onvoorziene waterschade, diefstal en (poging tot)inbraak, vandalisme, olie, rook, roet, aanrijding, omvallen van bomen enschade door scherven van ruiten en spiegels.

Extra uitgebreide dekking

Een extra brede opstalverzekering heeft dedekking van de uitbreiding bescherming met alsuitbreiding: schroei-, zeng- en smeltschade, schade door neerslagdie binnenstroomt en schade door hak- en breekwerk dat moet wordenuitgevoerd om een defect te vinden in een waterleiding.

Allrisk

De meest grotebescherming van de opstalverzekeringwordt tevens wel allrisk genoemd. Neem je deze dekking? Dan ben jegedekt tegen elk soort gebreken aan jouw opstal,behalve de schade ontstaan door: aardbevingen, overstromingen,oorlog, atoomkernreacties, slechte fundering en glasschade.

Opstalverzekering aan gaan

Hier kun jesimpel en in enkelestappen een opstalverzekeringafsluiten.Vergis je niet: een opstalverzekering wordt tevens wel een woonhuisverzekeringgenoemd. Vul je je gegevens in in de vergelijker en wij laten zien watvoor jou de betere envoordeligste opstalverzekering is. Een opstalverzekeringafsluiten is zo gebeurd. Heb je al een opstalverzekering? Dan dien je die zelf op te zeggen.

Opstalverzekering annuleren door verhuizen

Vergeet na een verhuziing niet te opnieuw te kijken naarje opstalverzekering.Mogelijkerwijs ga je wel veel groter wonen en heb jeeen ander soort dak en nu ook een tuinhuisje. Deze veranderingenzorgen ervoor dat de premie van je opstalverzekering verandert, omdat de herbouwwaarde van je huisverandert. Het is van belang dat je alle wijzigingen zosimpel een optie doorgeeft aan je opstalverzekeraar. Zo ben jij geen moment onderverzekerd.Verhuis je van een koophuis naar een appartement? Dan heb je meestal geen opstalverzekeringmeer nodig. In de regel wordt deze danafgesloten door de VvE. Het is verstandig om de opstalverzekering net zo lang aan tehouden, totdat je geen eigenaar meer bent van de woning. In situatievan schade aan de opstal ben jij dan nog continuverzekerd.

Scroll naar boven