opstalverzekering vergelijken

Brand Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en afsluiten via onze site isheel eenvoudig. Op dezewebsite vergelijk je opstalverzekeringenop kostprijs én kwaliteit. En, je krijgt korting, waardoorje tot wel 20% op je kosten kunt geld besparen. Vergelijk je via deze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meestvoordelige opstalverzekeringaangaat, maar dat je er ook een kiest die het voordeligstebij jou past.

Met een opstalverzekering, tevens welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen schade. Onder de opstal vallen onderandere een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering vergoedtonvoorziene schade aan je huis, veroorzaakt door onderandere brand, bliksem of storm. Hier kunje makkelijk je opstalverzekeringvergelijken op premie én kwaliteit. We hebben allekennis over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Onze website heeft eenveelomvattende vergelijking van opstalverzekeringen. Daarin kun je maarliefst 75 verschillende verzekeringenmet elkaar vergelijken. Je vult een paar vragen in en jeziet meteen welke verzekeringen hetgoedkopere bij jouw gevalpassen. De verzekering van jekeuze kun je tevenslinearecta online vinden. Binnen10 minuten kun je goed verzekerd zijn en flinkbesparen.

Opstalverzekering aan gaan: zo werkt het

Bij ons vind je heelgemakkelijk de betere opstalverzekering voor jouwsituatie. Je beantwoordt een paar vragen over jouwhuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is simpel want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardemeter niet gebruiken. Hiernazie je gauw de 3 goedkopere dealsvoor je opstalverzekering dieje tevens aanstonds online kunt afsluiten. Devoordeligste opstalverzekering staat hier ook altijd bij. Je kunt vanzelfsprekendook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens aanstonds de kosten berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 maal alles geregeld op 1 website,makkelijk toch?

Woonverzekering opzeggen bij emigreren

Als je emigreert, verkoop je in het algemeen je huis in onsland. Je kunt danuiteraard ook de inboedel-en opstalverzekeringbeëindigen. In dit geval geldt er geenopzegtermijn, maar kun je de verzekeringenopzeggen per de dag dat je jeuitschrijft uit Holland. Verkoop je jehuis niet, maar ga je deze verhuren? Dan geldig zijn er weer andereregels voor je opstalverzekering en inboedelverzekering.

Herbouwwaardemeter bij vergelijken opstalverzekering

In de vergelijking van opstalverzekeringenvan deze site is de herbouwwaardemeter ingebouwd.

In de herbouwwaarde wordt de locatie en grond dus niet berekend,omdat de herbouwwaarde het bedrag is waarvoor je huis in dezelfdestaat weer nieuw gebouwd kan worden. Delocatie en grond worden daarin niet meegeteld, omdat die bijschade tevens niet verloren gaan. Bij de verkoopwaarde spelendie factoren wel een rol. Daarom is de verkoopwaarde te allentijde hoger dan de herbouwwaarde.

Zelf de herbouwwaarde schatten

Bij een nieuwbouwwoning is de herbouwwaarde deaankoopprijs en de daarbij komende kostenvan bijvoorbeeld een badkamer en keuken. Deonkosten van de bouwgrond laat je buiten beschouwing.

Bij een bestaande woning kun je de herbouwwaardeachterhalen met een recent taxatierapport van een bouwkundig specilist.

Let op: je krijgt niet immer eengarantie tegen onderverzekering als je op deze manieren je herbouwwaardebepaalt. Een waardemeter invullen kan dus beter zijn. Bespreek dit met deverzekeraar of tussenpersoon bij het afsluiten van de opstalverzekering.

Opstalverzekering dekking

Stel je voor dat er brand uitbreekt en je huisdaarbij in ernstige mate beschadigd wordt.misschien is je dak wel kapot of raken allemuren beschadigd. Je wilt alles zo efficiënt een optie weer intact krijgen, maar datgaat wat kosten. Heb je een opstalverzekering?Dan vergoedt de opstalverzekeraar de beschadigingen aan je opstal.Een opstalverzekeraar betaalt geen gebreken door slechtonderhoud en schade die met opzet is aangebracht aan de opstal. Alsje een verzekering afsluit voor je opstal, heb je dekeuzemogelijkheid uit 3 typendekkingen:

Uitgebreide dekking

De basisverzekering van de opstalverzekering is dewijde dekking. Bij dezedekking vergoedt je verzekeringsmaatschappijgebreken opgelopen door brand, ontploffing, neerstortende vliegtuigen,storm (vanaf windkracht 7), onvoorziene waterschade, diefstal en (poging tot)inbraak, vandalisme, olie, rook, roet, aanrijding, omvallen van bomen enschade door scherven van ruiten en spiegels.

Extra uitgebreide dekking

Een extra uitgebreide opstalverzekering heeft dedekking van de uitbreiding dekking met alsuitbreiding: schroei-, zeng- en smeltschade, gebreken door neerslagdie binnenstroomt en schade door hak- en breekwerk dat moet wordenuitgevoerd om een defect te vinden in een waterleiding.

Allrisk

De meest uitgebreidebescherming van de opstalverzekeringwordt ook wel allrisk genoemd. Neem je deze dekking? Dan ben jeverzekerd tegen elk soort gebreken aan jouw opstal,behalve de gebreken ontstaan door: aardbevingen, overstromingen,oorlog, atoomkernreacties, slechte fundering en glasschade.

Opstalverzekering verplicht

In een opstalverzekeringverplicht? Nee, het is wettelijk nietverplicht om een opstalverzekering af te sluiten. Heb je een koophuis of ben jeje van een huis te aanschaffen, en heb je dus eenhypotheek lopen of nodig? Dan verplicht dehypotheekverstrekker je meestal wel om eenopstalverzekering af te sluiten. Zois de hypotheekverstrekker er tenminste zeker van dat je je hypotheeknog kunt terugbetalen in het situatie je opstal enormeschade oploopt. Je opstal heeft namelijk een grote waarde, en al datgeld kunnen de meeste mensen niet zomaar ophoesten. Alsje een opstalverzekering hebt, wordtde geleden schade uitgekeerd door jeopstalverzekeraar. De meeste hypotheekverstrekkers willen daarom dat de opstalverzekering start op de dag dat de huis wordt opgeleverd.

Verbouwen

Ga je ook verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet volledig gedekt bent wanneer de huis niet water- en winddicht is. Tevens eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{andere huis} langere tijd leeg. Moet je je huis nogverbouwen? Tevens dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Inhet geval dat een laminaatvloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet van belang om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven