reaal opstalverzekering

All Risk Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en afsluiten via deze site isheel gemakkelijk. Bij ons vergelijk je opstalverzekeringenop premie én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je kosten kunt geld besparen. Vergelijk je via deze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meest goedkope opstalverzekeringaangaat, maar dat je er ook een kiest die het voordeligstebij jou past.

Met een opstalverzekering, ook welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen schade. Onder de opstal vallen ondermeer een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering betaaltonvoorziene schade aan je huis, veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, bliksem of storm. Hier kunje snel je opstalverzekeringvergelijken op prijs én kwaliteit. We hebben allegegevens over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Als je een huis koopt ben je daar zekertrots op. Je wilt dan tevens dat als er iets mee gebeurt, dat jejouw huis weer kunt (laten) maken. Daarvoor sluit je een opstalverzekering af. Een opstalverzekering is niet verplicht.Tenslotte wordt je meestal door de bank welgeboden om een opstalverzekering te regelen als je een hypotheek afsluit. Dat istevens niet zo gek. Ze lenen jou veel geld, en willenuiteraard wel dat het onderpand,je huis dus, goed is verzekerd.

Opstalverzekering afsluiten: zo werkt het

Bij ons vind je heeleasy de beste opstalverzekering voor jouwsituatie. Je beantwoordt enkele vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is makkelijk want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardeberekening niet gebruiken. Hiernazie je aanstonds de 3 goedkopere dealsvoor jouw opstalverzekering dieje tevens ogenblikkelijk online kunt vinden. Demeest voordelige opstalverzekering staat hier ook altijd bij. Je kunt natuurlijktevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens terstond de kosten berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén keer alles geregeld op een website,easy toch?

Bescherming opstalverzekering

Alle opstalverzekeringendie je kunt vergelijken en afsluiten hebben diversedekkingen: All-Risk en Extra Uitgebreid. Bij een Extraveelomvattende bescherming ben je algoed gedekt voor schade zoals:

  • Brand
  • Blikseminslag
  • Stormschade
  • Waterschade
  • Gebreken door hak- en breekwerk om eenlek op te sporen
  • Hagelschade

Met een allrisk dekking is bijna allesverzekerd, zelfs als je zelf de schade veroorzaakt.

Ga je verhuizen? Maak een nieuwe vergelijking

Bij een verhuizing heb je twee opties:

  1. Geef je adreswijziging door aan deverzekeraar

Als je jouw adres doorgeeft aan deverzekeraar, berekent deze een nieuwekosten voor je. Die kosten is gebaseerdop het adres, de huis en de inboedel die je hebt.Alleen een adreswijziging doorgeven is niet te allen tijde debetere optie. De kans is in de regel groot dat een andereverzekeringsmaatschappij beter aansluit op je nieuwewoonsituatie.

  • Zeg je oude inboedel- en opstalverzekering op en sluit een nieuwe verzekering af op jenieuwe adres.

Heb je een vergelijking gemaakt en is een andere verzekeringsmaatschappijinderdaad goedkoper of beter? Dan kun je dezeaanstonds aan gaan.

Opstalverzekering dekking

Stel je voor dat er brand uitbreekt en je woningdaarbij in ernstige mate beschadigd wordt.wellicht is je dak wel kapot of raken allemuren beschadigd. Je wilt alles zo in enkelestappen mogelijk weer intact krijgen, maar datgaat wat kosten. Heb je een opstalverzekering?Dan vergoedt de opstalverzekeraar de beschadigingen aan je opstal.Een opstalverzekeraar betaalt geen gebreken door slechtonderhoud en schade die met opzet is aangebracht aan de opstal. Alsje een verzekering afsluit voor je opstal, heb je deoptie uit 3 typendekkingen:

Uitgebreide dekking

De basisverzekering van de opstalverzekering is deuitgebreide dekking. Bij dezebescherming betaalt je verzekeraarschade opgelopen door brand, ontploffing, neerstortende vliegtuigen,storm (vanaf windkracht 7), onvoorziene waterschade, diefstal en (poging tot)inbraak, vandalisme, olie, rook, roet, aanrijding, omvallen van bomen enschade door scherven van ruiten en spiegels.

Extra uitgebreide dekking

Een extra uitgebreide opstalverzekering heeft dedekking van de uitbreiding dekking met alsuitbreiding: schroei-, zeng- en smeltschade, gebreken door neerslagdie binnenstroomt en gebreken door hak- en breekwerk dat moet wordenuitgevoerd om een defect te vinden in een waterleiding.

Allrisk

De meest wijdedekking van de opstalverzekeringwordt tevens wel allrisk genoemd. Neem je deze dekking? Dan ben jeverzekerd tegen elk soort schade aan jouw opstal,behalve de gebreken ontstaan door: aardbevingen, overstromingen,oorlog, atoomkernreacties, slechte fundering en glasschade.

Opstalverzekering beëindigen

Ga je onder meer verhuizen en wil jejouw opstalverzekering(woonhuisverzekering) opzeggen? Dan kun je dit easydoen door een e-mail te sturen naar jouw opstalverzekeraar. In deregel kun je je opstalverzekering ook onlinebeëindigen op de website van jeverzekeringsmaatschappij. Daarnaast kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je exact weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij een aantalopstalverzekeraars kun je jouw opstalverzekering pas maandelijks beëindigen na de eerstecontracttermijn van één kalenderjaar.Als je opstalverzekeraar de polisvoorwaarden wijzigt in je nadeel, kun je de opstalverzekering eerder annuleren. Je hebtdan onder meer te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeraars flexibel en ishet over het algemeen eenmogelijkheid je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Opstalverzekering annuleren door verhuizen

Vergeet na een verhuziing niet te opnieuw te kijken naarje opstalverzekering.Soms ga je wel veel groter wonen en heb jeeen ander soort dak en nu tevens een tuinhuisje. Deze veranderingenzorgen ervoor dat de premie van je opstalverzekering verandert, omdat de herbouwwaarde van je huisverandert. Het is vaninvloed dat je alle wijzigingen zoefficiënt mogelijk doorgeeft aan je opstalverzekeraar. Zo ben jij geen moment onderverzekerd.Verhuis je van een koophuis naar een appartement? Dan heb je vaak geen opstalverzekeringmeer nodig. Vaak wordt deze danafgesloten door de VvE. Het is interessant om de opstalverzekering net zo lang aan tehouden, totdat je geen eigenaar meer bent van de woning. In gevalvan schade aan de opstal ben jij dan nog continuverzekerd.

Scroll naar boven